Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
27.06.2014 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<POŻEGNANIE ABSOLWENTA 2014
26.06.2014 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2013/2014

KLASA VI a
wychowawca: mgr Renata PiechowiakKLASA VI b
wychowawca: mgr Danuta KoprowskaKLASA VI c
wychowawca: mgr Wiesława BanaszKLASA VI d
wychowawca: mgr Hanna Manikowska
TURNIEJ WIEDZY - SAVOIR - VIVRE DLA KLAS IV
25.06.2014 r.

Już po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy savoir-vivre. 25 czerwca klasy czwarte stanęły do rywalizacji o tytuł mistrza. Celem turnieju było podniesienie kultury osobistej uczniów poprzez promowanie kulturalnych zachowań w życiu codziennym oraz umiejętno¶ci zgodnego współżycia i poprawnego komunikowania się. Konkurs miał za zadanie wdrażanie młodzieży do stosowania zasad etykiety na co dzień. Konkurowały ze sob± 4-osobowe drużyny. Ich zadaniem było prawidłowe nakrycie stołu i poprawne zaadresowanie koperty. Uczniowie odpowiadali również na pytania z zakresu etykiety oraz oceniali znajomo¶ć zasad dobrego zachowania znanego aktora Roan’a Atkinson’a – Jasia Fasoli. Poziom drużyn był wyrównany. Tytuł mistrza, medale oraz puchar przechodni otrzymała klasa IVA, drugie miejsce przypadło w udziale klasie IV B, a trzecie miejsce zajęła klasa IV C. Uczestnicy otrzymali pami±tkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspaniał± zabawę i gratulujemy.
>>GALERIA <<LAUREACI KONKURSU JESTEM POLAKIEM NA SPOTKANIU U PREZYDENTA
23.06.2014 r.

     23 czerwca uczennice Szkoły Podstawowej nr3 w RogoĽnie (Joanna Hinz, Julia Garstecka, Ada Ptaszyńska) wraz z opiekunem (Joanna Kania) i innymi laureatami konkursu JESTEM POLAKIEM wzięły udział w spotkaniu z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Uroczysto¶ć „Młodzi dla wolno¶ci” odbyła się w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego. W czę¶ci oficjalnej po powitaniu Go¶ci przez pani± Joannę Berdzik -Podsekretarz Stanu MEN odbyła się krótka prezentacja działań szkół zaangażowanych w obchody 25-lecia polskiej wolno¶ci. Następnie Prezydent RP wygłosił przemówienie oraz wręczył wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych szkół. Niestety spotkanie uczniów zbiegło się z „gor±cym okresem” w polityce i Głowa Państwa do¶ć szybko nas opu¶ciła. Ale na pocieszenie odbył się recital Kamila Bednarka z Zespołem. Nie trzeba dodawać, że była to wielka atrakcja i niespodzianka. Po koncercie doradca prezydenta Jan Lityński wręczył dyplomy dla szkół bior±cych udział w konkursie, po czym zaproszono wszystkich na lunch na tarasie. Po obiedzie zastali¶my poproszeni do Sali Kolumnowej na pami±tkowe zdjęcia. Dodatkowo dla wszystkich przygotowano upominki i gadżety (torby, koszulki, kubeczki), oczywi¶cie wszystkie z logo-25 lat Wolno¶ci. Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Sejmu, a na kone2014c pojechali¶my na Stadion Narodowy. Pełni wrażeń, szczę¶liwi wrócili¶my do domu.

Joanna Kania

>>GALERIA<<SPORT W SP3


>>SPORT W SP3<<
LAUREATKI VI EDYCJI POWIATOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
,,STˇD JESTEM - TO MOJA MAŁA OJCZYZNA''

23.06.2014 r.
W Bibliotece Publicznej w Obornikach odbyło się podsumowanie VI edycji projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Obornickiej pt. ,,St±d jestem - to moja mała Ojczyzna'', który zakładał realizację następuj±cych zagadnień:
     1.Ja, moja rodzina, mój dom i jej tradycje
     2.Moja szkoła - jej historia i tradycje
     3.Moje miasto / mój region - historia, tradycje, przyszłość
     4.Powstanie Wielkopolskie- ¶lady powstania,rodziny powstańców, miejsca działań sylwetki powstańców, miejsca pamięci itp.
Zagadnienia można było realizować w formie prac plastycznych, literackich oraz jako opracowanie multimedialne. Nasz± szkołę reprezentowały uczennice klas IV-VI, których prace zajęły bardzo wysokie miejsca w kategoriach:

Prace plastyczne:
     Wiktoria Zielińska - I miejsce
     Amelia Górzna - III miejsce
     Dobrochna Marchwiak - wyróżnienie
     Joanna Hinz - wyróżnienie

Prace literackie:
     Karolina Frankowska - I miejsce

Opracawania multimedialne:
     Karolina Frankowska - I miejsce
     Patrycja Koprowska - I miejsce
     Dominika Zawiska - III miejsce
Serdeczne gratulacje!
>>GALERIA<<Podsumowanie projektu "Bezpieczna Szkoła-Demokratyczny Kraj"


>>Podsumowanie<<
>>Zadanie 1<<
>>Zadanie 2<<
>>Zadanie 3<<
>>Zadanie 4<<
>>Zadanie 5<<
>>Zadanie 6<<
>>Zadanie 7<<
>>Zadanie 8<<
>>Zał±cznik do zadania 3<<Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka 2014
17.06.2014 r.
Nasza szkoła zgłosiła swój udział w III edycji projektu UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka. W 2014 roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie był podkre¶leniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowi±cego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżaj±cej się rocznicy. W ramach akcji uczniowie wzięli udział w cyklu lekcji po¶więconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne uczniowie dowiedzieli się czym s± prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji gdy ich prawa s± łamane. Uczniowie poznali także historię Malali Yousafzai – pakistańskiej dziewczynki, która jest orędowniczk± walki o prawa dziewcz±t. Zadaniem dzieci było wybranie spo¶ród lokalnej społeczno¶ci osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Wybór nie był łatwy, padło wiele kandydatur, jednak ostatecznie wybrano następuj±ce osoby:


- Bogusława Janusa – Burmistrza RogoĽna,
- Ewelinę Kowalsk± – Kierownika Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w RogoĽnie,
- Małgorzatę Kasprzak – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w RogoĽnie,
- st. sierżant. Anetę Stróżewsk± – funkcjonariusza Komisariatu Policji w RogoĽnie,
- Księdza Krzysztofa Szkopeka – Wikariusza Parafii ¶w. Ducha w RogoĽnie,
- Piotra Szturmińskiego – Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury,


Podsumowanie projektu nast±piło 17 czerwca 2014r. podczas specjalnie zorganizowanej uroczysto¶ci, na któr± zaproszono i uhonorowano odznak± SZERYFA PRAW DZIECKA wybrane przez dzieci osoby.
>>GALERIA<<Uwaga! Nowe znaki drogowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie
13.06.2014 r.

Apelujemy do Wszystkich o ich przestrzeganie.
>>GALERIA<<PRZEGLˇD PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
13.06.2014 r.

>>GALERIA<<Dzień Wolno¶ci
06.06.2014 r.

6.06.2014 w naszej szkole miał miejsce projekt Dzień Wolno¶ci.de / Tag der Freiheit.pl, w którym wzięli udział „niemieckojęzyczni” uczniowie klas 4a oraz 4b. Akcja zwi±zana była z rocznic± obrad Okr±głego Stołu w Warszawie i pierwszymi wolnymi wyborami, a także rocznic± upadku muru berlińskiego. Jubileusz 1989 roku uczcili¶my wspominaj±c wydarzenia tamtych lat. Były też zabawy sportowe poł±czone z wiedz± o języku niemieckim, a także wspólne robienie sałatki ziemniaczanej (Kartoffelsalat). Na koniec każdy uczestnik otrzymał upominek w formie ksi±żeczek, plakietek, słuchawek lub latarek
>>GALERIA<<Festyn 2014
07.06.2014 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<PRZEDSZKOLAKI W SZKOLE
03.06.2014 r.

>>GALERIA<<LAUREATKI II EDYCJI KONKURSU "JESTEM POLAKIEM"
02.06.2014 r.

Dobiegła końca II edycja konkursu JESTEM POLAKIEM Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska. W tym roku patronat nad II edycj± konkursu obj±ł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Uczennice Szkoły Podstawowej Nr3 W RogoĽnie piosenk± patriotyczn± wy¶piewały sobie czołowe miejsca. Ada Ptaszyńska I miejsce, Joanna Hinz II miejsce i Julia Garstecka III miejsce. Podczas ¦więta Wolno¶ci, które odbyło się 2 czerwca na Placu Wolno¶ci w Czarnkowie, laureatom zostały wręczone nagrody. Oczywi¶cie nie obyło się bez występu zwycięzców. Na koniec wszyscy uczestnicy stworzyli flagę „Nasz± Biało Czerwon±”, co zostało uwieńczone na zdjęciu. Jednak największ± niespodziank± dla nas jest zaproszenie wszystkich laureatów wraz z opiekunami na spotkanie z Prezydentem w Warszawie. Już nie możemy doczekać się wyjazdu.

Joanna Kania

>>GALERIA<<1 czerwca 2014
01.06.2014 r.

1 czerwca uczennice naszej szkoły wyst±piły na festynie zorganizowanym przez Rogozińskie Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo Julka Garstecka( IIm), Asia Hinz (IIIm) oraz Ada Ptaszyńska (IIIm) wzięły udział w corocznym konkursie Nasze Debiuty, w którym zajęły czołowe miejsca. Serdecznie gratulujemy!!

Joanna Kania

>>GALERIA<<Z legend± o Królu Kraku i Smoku Wawelskim w przedszkolu
29.05.2014 r.

     Legenda o Królu Kraku i Smoku Wawelskim znana jest zarówno dzieciom jak i dorosłym. Należy ona bowiem do jednych z najstarszych legend polskich, ale czy kto¶ zna j± w języku angielksim?
     Uczniowie klasy Ic ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie 29 maja 2014 odwiedzili zaprzyjaĽnione ze szkoł± Przedszkole im. Kubusia Puchatka w RogoĽnie z polsko-angielsk± inscenizacj± wyżej wspomnianej legendy.
     Zaciekawienie, u¶miech i rado¶ć na twarzach widowni dowodzi, że młodzi aktorzy doskonale poradzili sobie z wyzwaniem. Dzieci sprawnie mówiły i ¶piewały w języku angielskim, co ¶wiadczy o ich wysokich umiejętno¶ciach językowych. Na pochwałę zasługuje również kunszt aktorski. Ogromne starania uczniów zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz słodkimi podarunkami od Pani dyrektor przedszkola.

Renata Czechowska

>>GALERIA<<Gminny Konkurs Pisania klas Pierwszych
29.05.2014 r.

W dniu 29 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie odbył się Gminny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie wzięło udział pięć szkół. Każd± szkołę reprezentowało troje uczestników. Poziom wiedzy i zdolno¶ci uczniów był wysoki i bardzo wyrównany. Najlepsi okazali się uczniowie: Lukrecja Szafrańska SP nr 2 - I miejsce, Marianna Wahlich SP nr 2 - II miejsce i Krzysztof Malinowski ZS Parkowo - III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Zadowoleni i szczę¶liwi wracali do swoich szkół. Opiekunkom uczestników dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu i pracę w komisji. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Organizatorki: J. Daleka, K. Frankowska

>>GALERIA<<Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły i Turniej "Dwójek i Jedynek Siatkarskich"
28.05.2014 r.

     W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole został rozegrany Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły w piłkę nożn± chłopców oraz Turniej Dwójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora Szkoły dziewcz±t. W turnieju udział wzięli uczniowie ze szkół w Budzyniu, Damasławka oraz z naszej szkoły. Chłopcy wywalczyli 3 miejsce. Dziewczęta rywalizowały w dwójkach siatkarskich. Trzy pierwsze miejsca zajęły uczennice naszej szkoły I m-ce Kucak M, Tomczyk W, II m-ce Marchewka K, Magdziarz M, III m-ce Ostańska M, Neumann P.
Młodsze siatkarki z klas IV wzięły udział w Turnieju "Jedynek Siatkarskich". Zgłosiło się 17 dziewcz±t a puchar Dyrektora Szkoły za zajęcie I miejsca otrzymała Katarzyna Pierwoła.
Siatkarki z naszej szkoły brały również udział w Turnieju Piłki Siatkowej SZS Wielkopolska. Zdobywaj±c I miejsce w zawodach Miejsko-Gminnych i Powiatowych, dziewczęta awansowały do finału Rejonu. Tam spo¶ród 6 drużyn, nasze zawodniczki zdobyły wysokie II miejsce ulegaj±c w finale 1:2 Murowanej Go¶linie.
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<Szkolny Konkurs Ekologiczny
28.05.2014 r.

Dnia 28 maja 2014 r. z okazji zbliżaj±cego się Dnia Ochrony ¦rodowiska (5 czerwca) w naszej szkole odbył się konkurs ekologiczny dla klas IV-VI. Uczestniczyło w nim 18 uczniów. Ich zadaniem było rozwi±zać test składaj±cy się z 21 zadań. A oto laureaci:
Martyna Magdziarz kl. V a - I miejsce
Marzena Just kl. V a - II miejsce
Dobrochna Marchwiak kl. IV b - III miejsce
Zwycięzcom gratuluję sukcesu a pozostałym uczestnikom dziękuję za udział.

Magdalena Hajt

>>GALERIA<<Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas V
23.05.2014 r.

Dnia 23 maja 2014r w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas V. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Maksymalnie można było zdobyć 47 punktów.
Pierwsze miejsce zajęła Marzena Just kl. Va
Drugie miejsce zajęła Aleksandra Żygilewicz kl. Vd
Trzecie miejsce zaj±ł Mikołaj Janowski kl. Vb
Czwarte miejsce zaj±ł Tomasz Brudziana kl.Vd
Pi±te miejsce- Patrycja Bartczak kl.Vb i Dominika Torczyk kl.Vb
Szóste miejsce- Jakub Biskupski kl.Vd i Paulina Wasila kl. Vb
Pozostali uczniowie bior±cy udział w konkursie to:
Marta Pilarska kl. Vc, Bartłomiej Hańćkowiak kl. Vd, Joanna Hinz kl. Vd, Marcelina Nowacka kl. Vc, Julia Garstecka kl. Vd, Martyna Zielińska kl.Vc, Patrycja Urbańska kl.Vc, Magdalena Bukowska kl.Vb.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Krystyna ¦lusarczyk
Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas czwartych
22.05.2014 r.

W czwartek 22 maja 2014 roku odbył się w naszej Szkole Konkurs Języka Niemieckiego dla klas czwartych. Udział w nim brało 10 uczniów. Konkurs składał się z testu, w skład którego wchodziło 17 zadań. Maksymalnie można było z niego uzyskać 30 punktów. Największ± ilo¶ć punktów i tym samym pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 4b Dobrochna Marchwiak. Drugie miejsce zajęła uczennica tej samej klasy Zuzanna Frost a trzecie miejsce Weronika Skalska z klasy 4a. Wyżej wymienione uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody ksi±żkowe a pozostali uczestnicy Konkursu pami±tkowe dyplomy. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Anna BanaszakSzkolny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych
22.05.2014 r.

W czwartek 22 maja 2014 r w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Pisania Uczniów klas Pierwszych. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (po trzy osoby z każdej klasy pierwszej) brali udział w swoim pierwszym bardzo ważnym konkursie. Wyniki były zaskakuj±ce, ponieważ najlepsza trójka, która będzie reprezentować nasz± szkołę podczas Gminnego Konkursu Pisania Uczniów Klas Pierwszych to uczniowie z klasy Ia. Uczniowie pani Katarzyny Dolaty pokonali pozostałych reprezentantów. Wygranym życzymy powodzenia i dalszych sukcesów, a wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Wszyscy uczniowie zostan± nagrodzeni pięknymi dyplomaAnna Banaszaknkami.
I miejsce - Lach Weronika
II miejsce - Szuberska Gabriela
III miejsce - Pułkowska Natalia

>>GALERIA<<Wycieczka klasy 3a i 3d do Torunia
21.05.2014 r.

Pewnego dnia pani powiedziała nam datę wycieczki do Torunia. Gdy to usłyszeli¶my bardzo się ucieszyli¶my. Dnia 21 maja zebrali¶my się wszyscy przed szkoł±, weszli¶my do autobusu i wyruszyli¶my w drogę. Po ok. 2 godzinach byli¶my na miejscu. Wysiedli¶my z autobusu i zaczęli¶my zwiedzać Toruń. Najpierw poszli¶my nad Wisłę. Było pięknie. PóĽniej zobaczyli¶my 2 zabytki: kotwicę i bombę wodn±. Następnie pomaszerowali¶my wesoło do Muzeum Piernika. Poznawali¶my składniki do wypiekania pierników i piekli¶my własne. Potem spotkali¶my się z panem przewodnikiem. Zwiedzali¶my z nim krzyw± wieżę, mury obronne, ko¶ciół, widzieli¶my ruiny zamku i piękne kamienice. W ratuszu mieli¶my krótk± przerwę. Na rynku pożegnali¶my się z panem przewodnikiem i był godzinny czas wolny. Rozdzielili¶my się na grupy i zaczęli¶my kupować pami±tki. Ta jedna godzina szybko minęła i trzeba było wracać na miejsce zbiórki. Gdy wszyscy już się zebrali, poszli¶my do planetarium. Tam ogl±dali¶my film o różnych galaktykach. Po filmie wykończeni ale pełni energii wrócili¶my do autobusu i bezpiecznie wyruszyli¶my do RogoĽna. Toruń to piękne miasto, które polecamy wszystkim!

Wiktoria Ptaszyńska kl.3d

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<WYCIECZKA KLASY IVB DO MNISZEK
21.05.2014 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<XI Gminny Konkurs Matematyczny Klas III
14.05.2014 r.

W dniu 14 maja 2014 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w RogoĽnie odbył się XI Gminny Konkurs Matematyczny Klas III. W konkursie brało udział sze¶ć szkół, po 3 uczniów z każdej szkoły. Test składał się z 11 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie 62 punkty. Zwyciężył uczeń naszej szkoły Michał Łatka z klasy 3a, a uczennice Wiktoria Ptaszyńska z klasy 3d zajęła 6 miejsce i Oliwia Nowacka z klasy 3a, która zajęła 8 miejsce. Gratuluję zwycięzcy ogromnej wiedzy i umiejętno¶ci matematycznych.

Katarzyna Frankowska

>>GALERIA<<Wycieczka klasy 1c do Ko¶ciana - ,,Z piratami dookoła ¶wiata''
05. 05. 2014r.

>>GALERIA<<WYCIECZKA DO BERLINA
25.04.2014 r.

Dnia 25 kwietnia 2014 roku uczniowie klasy 5a i 5c wyjechali na wycieczkę do Berlina. Uczniowie zwiedzili min. Muzeum Techniki - Spectrum gdzie wykonuj±c różne eksperymenty mogli przekonać się jak działaj± prawa fizyki. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, Tutaj mogli¶my zobaczyć różne gatunki zwierz±t, które żyły kiedy¶ na ziemi i te, które żyj± do dzi¶. Wielk± atrakcj± muzeum były ogromne szkielety dinozaurów. Zobaczyli¶my również znan± wszystkim Bramę Brandenbursk±, Europa Center z zegarem wodnym, Ko¶ciół ¶w. Jadwigi, Katedrę Berlińsk±. największ± ulicę Berlina Unter den Linden, Ko¶ciół pamięci oraz Alexanderplatz z wież± telewizyjn±. Wiele wrażeń dostarczyło nam zwiedzanie Dom Aquaree. Mogli¶my tutaj podziwiać różne gatunki ryb a nawet dotkn±ć żywe rozgwiazdy. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwo¶ć zakupienia pami±tek z Berlina..Po spędzonym dniu w Berlinie uczniowie byli wprawdzie zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Na zakończenie pilot wycieczki przeprowadził krótki quiz z nagrodami dotycz±cy wiedzy o zabytkach Berlina. Dziękujemy Panu Bigosińskiemu za wspaniale zorganizowan± wycieczkę.

Marzena Just, klasa 5a

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<Kanonizacji Jana Pawła II
04.05.2014 r.

4 maja uczennice i absolwentki naszej szkoły wyst±piły w Ko¶ciele Ducha ¦więtego w RogoĽnie na mszach o godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Program przygotowany został z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Dziękujemy za wszystkie przemiłe słowa. Jest to bardzo motywuj±ce i wiemy, że było warto popracować…

Joanna Kania, Aldona Bartkowiak

>>GALERIA<<¦wietlica opiekuńczo - wychowawcza "Gratka Puchatka"


Dnia 5 maja 2014 roku wznawiamy zajęcia w ¶wietlicy opiekuńczo – wychowawczej "Gratka Puchatka". Zajęcia będ± odbywały się od poniedziałku do ¶rody, od godz. 16:00 do 17:30 w ¶wietlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Seminarialnej 16.
Zapraszamy dzieci z klas I - III.


APEL Z OKAZJI 223. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
30.04.2014 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY?


Tego wła¶nie uczyły się na zajęciach dzieci z klasy 1c. Znamy wszystkie numery alarmowe i potrafimy wezwać odpowiednie służby ratownicze w razie wypadku. Teraz poznawali¶my sposoby udzielania pierwszej pomocy. Zapoznali¶my się z wyposażeniem apteczki i ćwiczyli¶my umiejętno¶ć opatrywania i bandażowania ran. Sprawdzali¶my czynno¶ci życiowe u osoby poszkodowanej. Układali¶my osobę nieprzytomn± w pozycji bocznej bezpiecznej, a póĽniej ćwiczyli¶my wykonywanie resuscytacji. Wiemy, że zdobywaj±c te umiejętno¶ci, możemy kiedy¶ uratować komu¶ zdrowie, a nawet życie.

Sławomira Mickiewicz

>>GALERIA<<Turniej „BEZPIECZNA SZKOŁA – DEMOKRATYCZNY KRAJ”


Nasza szkoła na pocz±tku grudnia 2013r. przyst±piła do turnieju „BEZPIECZNA SZKOŁA – DEMOKRATYCZNY KRAJ”. W ramach turnieju do zrealizowania jest dziewięć zadań. Zadanie pierwsze polegało na przeprowadzeniu w klasach debat uczniowskich na temat „Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym”. Klasy Id oraz III c do wspólnej debaty nad problemem, „Czy w Polsce s± przestrzegane prawa dziecka?” zaprosiły pani± Katarzyn± Erenc – Szpek, która działa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz starsze koleżanki z Gimnazjum nr 2 w RogoĽnie , które s± członkami PCK. Debata została wzbogacona scenkami obrazuj±cymi wybrane prawa dziecka, przygotowanymi przez uczniów. Było to bardzo miłe i pouczaj±ce spotkanie, za które serdecznie dziękujemy naszym go¶ciom!

Anna Wysocka

>>GALERIA<<WYDARZENIA SPORTOWE W SP-3


Jak co roku w marcu odbywa się w sali RCK iS Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza miasta RogoĽno. Nasz szkoła w składzie Ptaszyński Jakub i Jaskólski Remigiusz zajęła II miejsce. Bardzo duży sukces odniósł Ptaszyński Jakub, który zaj±ł I miejsce w kategorii indywidualnej.
Na orliku przy SP-3 14 kwietnia zastał rozegrany Turniej Piłki Nożnej Orlik CUP-2014. Do zmagań zgłosiło się 6 drużyn. Nasza szkoła wystawiła dwa zespoły. Pierwsza faza rozgrywek odbyła się w grupach. Grupę A wygrał zespół I SP-3, a grupę B II zespółSP-3. W półfinałach pokonali¶my zespoły z Go¶ciejewa i Parkowa. Nasze zespoły tak jak w zeszłym roku spotkały się w finale. Podstawowym czasie gry padł remis. W dogrywce zespół I (Jakub Złoch, Kruger Kamil, Kamil Radecki, Krystian Kołodziej, Szymon Szubert, Martin Wiesse, Dominik Górzny, Franciszek Kornobis, Piotr Zieliński) pokonał zespół II (Michał Piotr, Mateusz Taurogiński, Grzegorz Nowak, Michał Ostański, Kamil Walicki, Marcel Złoch, Hubert Piechocki, Mikołaj Lűck, Mateusz Kolarczyk).
Gratulujemy


„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”


W tegorocznej XIV edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” organizowanego przez PZPN drużyna piłki nożnej z SP – 3 w RogoĽnie po zwycięskich eliminacjach reprezentowała nasz region w finale wojewódzkim, który odbył się 8 kwietnia na boisku w ¦remie. Po dwóch zwycięstwach i jednej porażce tylko różnica bramek zadecydowała o awansie do ćwierćfinału drużyny ze szkoły z Konina. Tym razem okazałe puchary zdobyli inni natomiast uczniowie z Trójki dzięki swoim umiejętno¶ciom uczestniczyli w niezapomnianej piłkarskiej przygodzie, któr± przypominać będzie każdemu zawodnikowi pami±tkowy medal uczestników finału wojewódzkiego. Szkołę reprezentowali Michał Piotr, Mateusz Taurogiński, Grzegorz Nowak, Michał Ostański, Kamil Walicki, Marcel Złoch, Hubert Piechocki, Mikołaj Lűck, Mateusz Kolarczyk, Kajetan Szymski, Rafał Przybyłek, Jakub Paczesny.

IX POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY W GOŚCIEJEWIE
26.04.2014 r.

     Kto wpadł na pomysł zbudowania konia trojańskiego? Która z bogiń była żoną Hefajstosa? Jak nazywa się laseczka leszczyny z oplecionymi wokół wężami?
     Z takimi i innymi zadaniami zmierzyli się uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Mitologicznego, który odbył się 26 kwietnia 2014 roku. Tego dnia, o godzinie 9.30 troje uczniów naszej szkoły rozpoczęło zmagania o tytuł znawców mitologii greckiej. Drużyna w składzie: Dominika Zawiska, Weronika Apoń oraz Wojciech Włodarczak rywalizowała z czterema drużynami z Obornik i Objezierza. Najlepszą, z sumą 57 punktów, okazała się reprezentacja z Obornik. Nasza ekipa, z sumą 53 punktów, zajęła III miejsce. Konkurs wyłonił także zwycięzców w kategorii indywidualnej. Na podium stanęła Dominika Zawiska, która uplasowała się na II miejscu.

Aleksandra Kulupa

>>GALERIA<<Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Choroby wektorowe"
25.04.2014 r.

Dnia 25 kwietnia 2014r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się uroczysto¶ć wręczenia nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Choroby wektorowe". W grupie klas IV - VI z naszej szkoły znaleĽli się: Dominika Zawiska i Gracjan Kaczmarek z kl. VIa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
>>GALERIA<<DZIEŃ ZIEMI
24.04.2014 r.

     Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy ¦wiatowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w sali RCK uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja oraz zaproszeni go¶cie obejrzeli przedstawienie pt. „Kręte ¶cieżki żaby ¶mieszki”. Inscenizację przygotowali uczniowie klasy V a pod opiek± Magdaleny Hajt, opraw± muzyczn± zajęła się Joanna Kania.
     ¦więto Ziemi to nieustanna kontrola naszego stosunku do niej. Naszej ingerencji w jej prawa kształtowane przez miliony lat. Widzowie podczas przedstawienia zostali wprowadzeni w ¶wiat żab, które pokazały co człowiek potrafi zrobić z Ziemi± i jakie mog± być tego skutki. Byli też ¶wiadkami narady korporacji firm o znamiennej nazwie ,,Trutex''. Ekoopowie¶ć umilały piosenki wykonanej przez uczennice naszej szkoły, go¶cinnie wyst±pił chodzieski raper.
Dbajmy o swoj± planetę!

Magdalena Hajt

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<KLASA IIIA W PRINTROOMIE 3D
24.04.2014 r.

>>GALERIA<<KLASA IIC i IIID Z WIZYTˇ W LEROY MERLIN
24.04.2014 r.

23 kwietnia dzieci z naszej szkoły( klasy 2c i 3d skorzystały z okazji obejrzenia pracy drukarki trójwymiarowej prezentowanej w Leroy Merlin w Suchym Lesie. To był ciekawy pokaz możliwo¶ci nowoczesnej technologii. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w pokazie.

G. Karoń

>>GALERIA<<MISTERIUM
16.04.2014 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<W PRINTROOMIE 3D
16.04.2014 r.

>>GALERIA<<Matematyczny sukces uczniów naszej szkoły!
10.04.2014 r.

     13 marca 2014r. dziewiętnastu uczniów przyst±piło do szkolnego etapu II Powiatowego Konkursu Matematycznego o tytuł Mistrza Matematyki 2013/2014 dla uczniów szkół podstawowych. Troje, z najlepszymi wynikami, reprezentowało nasz± szkołę w powiatowym etapie konkursu, który odbył się 10 kwietnia br. w Obornikach.
     W¶ród 34 uczniów szkół podstawowych, najlepszymi okazali się nasi szóstoklasi¶ci - Jakub Ptaszyński i Wojciech Włodarczak, uzyskuj±c jednakow± liczbę punktów. Aby wyłonić mistrza, przeprowadzono dogrywkę. W wyniku tych zmagań Jakub Ptaszyński (uczeń kl. 6d) otrzymał tytuł Mistrza Matematyki Szkół Podstawowych Powiatu Obornickiego, a Wojciech Włodarczak (uczeń kl. 6a i zeszłoroczny Mistrz Matematyki Szkół Podstawowych) - tytuł Wicemistrza. Trzeci najlepszy wynik uzyskała również uczennica naszej szkoły - Joanna Działo (z kl. 6a).
     Dyplomy i nagrody naszym mistrzom wręczyli: Wicestarosta Andrzej Okpisz i Naczelnik Wydziału O¶wiaty, Kultury i Sportu Paweł Drewicz.
     Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Beata Grze¶-Rojek
Fotografia pochodzi ze strony: http://powiatobornicki.pl/wp-content/uploads/2014/04/PKM-2014-180.jpg
>>GALERIA<<GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11.04.2014 r.

11 kwietnia, w Zespole Szkół w Parkowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Nowak, Oliwia Kabat, Róża Szulgit, Joanna Działo i Dominika Zawiska. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Część ustna polegała na opisie dnia lub osoby. W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test językowy składający się z 40 zadań o podwyższonym poziomie trudności. Uczestnicy zmagali się z zadaniami sprawdzającymi znajomość słownictwa, struktur gramatycznych i umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele uczący w różnych szkołach podstawowych wyłoniła laureatów. Nasze uczennice zajęły czołowe miejsca. Dominika Zawiska zajęła I, a Joanna Działo III miejsce. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a nagrodami dla zwycięzców były słowniki i książki w języku angielskim.

Renata CzechowskaMICROFONIA 2014


     W Obornickim O¶rodku Kultury odbył się finał Powiatowego Konkursu Młodych Talentów –„Microfonia 2014” .Do tego etapu przechodz± laureaci eliminacji gminnych- troje wykonawców z każdej grupy wiekowej. Szkołę Podstawow± nr 3 w RogoĽnie reprezentowały: Sara Frankiewicz, Joanna Hinz, Ada Ptaszyńska oraz Dominika Laskowska.
     9 kwietnia Jury powołane przez organizatorów po dokonaniu oceny występów konkursowych wyłoniło ZŁOTˇ TRÓJKĘ w każdej kategorii. W kategorii klas I-III I miejsce zajęła Sara Frankiewicz z klasy3b. Za¶piewała ona piosenkę pt. ”Najpiękniejsza w klasie”. Z kolei Joanna Hinz z klasy 5d piosenk± z repertuaru zespołu Wawele pt.” Umówimy się z Wisł±” wy¶piewała I miejsce w kategorii klas IV-VI. Dodatkowo Ada Ptaszyńska z klasy 5d otrzymała wyróżnienie w tej kategorii.
     Laureatki wezm± udział w warsztatach wokalnych oraz w koncercie galowym 8 czerwca w Obornikach, na którym otrzymaj± dodatkowe nagrody.
Serdecznie gratulujemy!!
>>GALERIA<<XIX Konkurs Wiedzy Bajkowy ¦wiat
10.04.2014 r.
I miejsce dla drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:
Dobrochna Marchwiak
Natalia Górzna
Aleksandra Rzepecka
>>GALERIA<<


UCZYMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE!
09.04.2014 r.
9 kwietnia 2014r. w naszej szkole go¶cili¶my ratowników medycznych z Ochotniczej Straży Pożarnej w RogoĽnie. Przy ich pomocy uczniowie przypominali, utrwalali i praktycznie ćwiczyli umiejętno¶ć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczyli również umiejętno¶ć wła¶ciwego komunikowania się w przypadku wzywania karetki pogotowia, straży pożarnej, b±dĽ policji. Przypomnieli także zasady postępowania w razie wyst±pienia pożaru zarówno w budynku szkoły, jak też w domu.

Anna Wysocka

>>GALERIA<<


WŁˇCZ EKO WYBRA¬NIĘ
12.04.2014 r.
>>GALERIA<<


WYCIECZKA DO OLSZYNY
09.04.2014 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<Konkurs "Palić, nie palić- oto jest pytanie"
marzec 2014 r.
     W marcu odbyła się kolejna- XIV edycja konkursu pod hasłem "Palić, nie palić- oto jest pytanie". Jest on adresowany do uczniów klas V szkoły podstawowej. Jego celem jest promowanie mody na niepalenie oraz u¶wiadamianie uczniom negatywnych skutków palenia tytoniu. Zadaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie graffiti.
     7 kwietnia został rozstrzygnięty etap powiatowy. I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr3 w RogoĽnie- Wiktoria Zielińska. Jej praca będzie reprezentowała powiat obornicki w etapie wojewódzkim konkursu.
Serdecznie gratulujemy!

Joanna Kania,,Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku''
08.04.2014 r.
W tegorocznej XIV edycji Turnieju ,,Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku'' organizowanego przez PZPN drużyna piłki nożnej z SP – 3 w RogoĽnie po zwycięskich eliminacjach reprezentowała nasz region w finale wojewódzkim, który odbył się 8 kwietnia na boisku w ¦remie. Po dwóch zwycięstwach i jednej porażce tylko różnica bramek zadecydowała o awansie do ćwierćfinału drużyny ze szkoły z Konina. Tym razem okazałe puchary zdobyli inni natomiast uczniowie z Trójki dzięki swoim umiejętno¶ciom uczestniczyli w niezapomnianej piłkarskiej przygodzie, któr± przypominać będzie każdemu zawodnikowi pami±tkowy medal uczestników finału wojewódzkiego.
>>GALERIA<<


WARSZTATY WIELKANOCNE
27.03.2014 r.

     Dnia 27 marca 2014 r. klasa V a pod opiek± p. Magdaleny Hajt wybrała się na warsztaty wielkanocne do muzeum. Uczniowie poznali tradycję ozdabiania jajek następnie sami uczyli się je ozdabiać. Ugotowane wcze¶niej jajka pokrywali mieszank± stopionych kredek ¶wiecowych oraz wosku. Na koniec jajka były maczane w kolorowych barwnikach. Po zakończeniu pisanki wygl±dały przepięknie. Klasa opu¶ciła muzeum z zadowoleniem i rado¶ci±. Dziękujemy paniom z muzeum za radosne i ciekawe warsztaty.

Marzena Just

>>GALERIA<<


X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS IV-VI
08.03.2014 r.

     Dnia 08 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbył się X Gminny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI. Wzięło w nim udział 49 uczestników, t tym 16 uczniów z klas czwartych, 17 uczniów klas pi±tych i 16 uczniów klas szóstych gminy RogoĽno
     Dzieci rozwi±zywały test ortograficzny i pisały dyktando. Za prawidłowe rozwi±zanie testu można było uzyskać 40 punktów, a za dyktando 10 punktów. Razem 50 pkt. Spo¶ród uczestników komisja wyłoniła laureatów:

Klasy czwarte
1 miejsce - Roksana Bukowska - Szkoła Podstawowa nr 2
2 miejsce - Dobrochna Marchwiak - Szkoła Podstawowa nr 3
3 miejsce - Klaudia Majik - Szkoła Podstawowa nr 2

Klasy pi±te
1 miejsce - Monika Kowalska - Szkoła Podstawowa w Budziszewku
2 miejsce - Marta Staszewska - Szkoła Podstawowa nr 2
3 miejsce - Natalia ¦wi±tek - Zespół Szkół w Go¶ciejewie

Klasy szóste
1 miejsce - Dominika Zawiska - Szkoła Podstawowa nr 3
2 miejsce - Franciszek Kornobis - Szkoła Podstawowa nr 3
3 miejsce - Michał Stachelek - Szkoła Podstawowa nr 2

Wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe dyplomy a laureaci dyplomy i nagrody ksi±żkowe
>>GALERIA<<FINAŁ KONKURSU "TESCO DLA SZKÓŁ"
.03.2014 r.

„Talent do Niemarnowania”

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<KLASA IIB W KŁODAWIE
.03.2014 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<


Uczniowie naszej szkoły przygotowali sztukę teatraln± – inscenizację ba¶ni braci Grimm Rotkäppchen. Sztuka teatralna została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „ DaF-Kenner auf der Bühne” organizowanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN. W sztuce wyst±pili:
 • Rotkäppchen - Dominika Zawiska
 • Mutter - Marzena Just
 • Wolf - Joanna Działo
 • Oma - Karolina Frankowska
 • Biene - Klaudia Nowak
 • Erzähler - Martyna Magdziarz
 • Eule - Zuzanna Ortyl
 • Hase - Julia Proch
 • Hund - Patrycja Laskowska
 • Igel - Weronika Ratajczak
 • Jäger - Marcin Chamielec
 • Katze - Aleksandra Rzepecka
 • Maus - Martyna Zielińska
 • Papagei - Paulina Zwolińska
 • Dominik Czechowski
  Przedstawienie przygotowały: Danuta Rzepecka i Joanna Kania. Nagranie: Wojciech Mierzwiak.
  Życzymy im powodzenia i zapraszamy do obejrzenia filmu.
  free software

  Danuta Rzepecka
  Sprawdzian szóstoklasisty
  01.04.2014 r.

  >>GALERIA<<  Uroczysto¶ć wręczenia za¶wiadczeń i nagród laureatom konkursów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014
  25.03.2014 r.

       25 marca 2014 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 141 laureatów konkursów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych odebrało z r±k Wicewojewody Wielkopolskiego pana Przemysława Paci i Wielkopolskiego Kuratora O¶wiaty pani Elżbiety Walkowiak za¶wiadczenia i nagrody. Młodzi, uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych zostali wyróżnieni tym zaszczytnym tytułem spo¶ród wszystkich uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. W tegorocznych konkursach uczestniczyło 35 299 uczniów z 939 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego (tj. 77,28% wszystkich szkół podstawowych). Jeden uczeń został trzykrotnym laureatem, a o¶miu uczniów dwukrotnymi laureatami.

       W Konkursie Języka Polskiego uczestniczyło 11 339 uczniów na etapie szkolnym, 1042 na etapie rejonowym oraz 78 na etapie wojewódzkim. Tylko 32 uczniów zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, w tym, jako jedyna z powiatu obornickiego Dominika Zawiska.

       W Konkursie Matematycznym uczestniczyło 11 993 uczniów na etapie szkolnym. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 515 uczniów, a w województwie o tytuł najlepszych walczyło 70 uczniów. Konkurs wyłonił 46 najlepszych uczniów. Nasz± szkołę reprezentował Wojciech Włodarczak, i jako jedyny z powiatu obornickiego otrzymał tytuł laureata.

       Udział uczniów w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora O¶wiaty i otrzymanie tytułu laureata uprawnia w roku szkolnym 2013/2014, na podstawie za¶wiadczenia, do zwolnienia ze sprawdzianu po klasie szóstej, otrzymania celuj±cej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej oraz przyjęcia w pierwszej kolejno¶ci do gimnazjum.

  GRATULUJEMY SUKCESU DOMINICE I WOJTKOWI Z KLASY VIA  Odwiedziny Pyrka
  24.03.2014 r.


  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I TRÓJECZKI 2014
  21.03.2014 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  MITOLOGIA
  20.03.2014 r.


  >>GALERIA<<  MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "KANGUR"
  20.03.2014 r.


  >>GALERIA<<  REKOLEKCJE
  17, 18, 19. 03. 2014 r.


  >>GALERIA<<  Poszukiwania oznak wiosny
  13.03.2014 r.


       13 marca uczniowie klas 1c i 2c wraz z wychowawczyniami: G. Karoń i S. Mickiewicz wybrali się na lekcję terenow± do „¦nieżycowego Jaru ‘’ w okolicach Uchorowa. Długi spacer po lesie w ten piękny, słoneczny dzień był doskonał± okazj± do poszukiwania oznak zbliżaj±cej się wiosny. Dzieci poznawały też zasady zachowania się i poruszania na terenie rezerwatu przyrody. Co prawda p±ki na drzewach były jeszcze niewielkie, za to ¶nieżyce rozkwitły przepięknie

  >>GALERIA<<  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY
  13.03.2014 r.


  >>GALERIA<<  W Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
  10.03.2014 r.

  Dnia 10.03.14r. pod opiek± p. pedagog Ewy Gindy i p. Izabeli Andrzejczak udali¶my się do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w RogoĽnie.Na miejscu powitani zostali¶my przez dyr. Centrum p. Beatę Matelsk±. Następnie ,,przejęła” nas realizator programu p. Małgorzata Zabor. To ona w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam temat ,,Zagrożenia niesione przez alkohol, narkotyki i dopalacze”. W czasie przerwy zagrali¶my w bilard- podobno nieĽle sobie radzili¶my! Wracaj±c do szkoły byli¶my pod wrażeniem przekazanych nam tre¶ci.

  Uczniowie klasy VI

  >>GALERIA<<  PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
  07.03.2014 r.

       W dniu 07. 03.2014 w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas pierwszych. W tym roku do grona czytelników szkolnej biblioteki wst±piły cztery klasy.
       Uroczysto¶ć składała się z dwóch czę¶ci. W pierwszej czę¶ci pierwszoklasi¶ci zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania ksi±żek. W drugiej czę¶ci obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas IV i III – Natalii Górznej, Dobrochny Marchwiak, Zofii KaĽmierczak, Kai Matuszak, Jacka Pilarskiego i Wanessy Nawrockiej.
  Uczniowie czynnie uczestniczyli w przedstawieniu pomagaj±c molom ksi±żkowym doj¶ć do ładu po strasznym bałaganie, który wywołały w ksi±żkach. Dzięki ich pomocy, która polegała na uporz±dkowaniu nadjedzonych przez mole ilustracji do odpowiednich ksi±żek, udało się zaprowadzić porz±dek.
       W trakcie przedstawienia uczniowie uroczy¶cie przyrzekali, że będ± kochać ksi±żki, korzystać z ich m±dro¶ci i sumiennie wypełniać obowi±zki czytelnika. Po tym każdy pełnoprawny już czytelnik wypożyczył swoj± pierwsz± ksi±żkę.
       Na pożegnanie nowi czytelnicy otrzymali słodk± niespodziankę. W tym roku po raz pierwszy na uroczysto¶ć pasowania przybyli również rodzice. Był to doskonały moment by zachęcić drogich rodziców do współpracy z bibliotek±, do codziennego czytania dzieciom.      Uroczysto¶ć Pasowania na Czytelnika przygotowały panie bibliotekarki- Izabela Andrzejczak i Katarzyna Stanicka.
  >>GALERIA <<  KLASA ID W URZEDZIE MIEJSKIM
  06. 03. 2014 R.

  Dnia 6 marca 2014r. klasa I d wraz z wychowawczyni± Ann± Wysock± odwiedziła Urz±d Miejski w RogoĽnie. Dzieci spotkały się tam z zastępc± burmistrza RogoĽna, panem Krzysztofem Ostrowskim oraz wiceprzewodnicz±cym Rady Miejskiej, panem Zbigniewem Chudzickim. Podczas spotkania uczniowie klasy pierwszej dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat tego, jakie zadania spełnia Urz±d Miejski, czym zajmuje się burmistrz oraz inni pracownicy urzędu. Zapoznali się też z zadaniami radnych naszego miasta. Atrakcyjnym dla dzieci elementem była wycieczka multimedialna po najciekawszych miejscach znajduj±cych się na terenie naszego miasta oraz gminy. Pełni wrażeń wrócili¶my do szkoły obdarowani pami±tkowymi długopisami i słodyczami.
  >>GALERIA <<

  Anna Wysocka
  WIELKI SUKCES DOMINIKI I WOJTKA!


       Uczniowie naszej szkoły bior±c udział w konkursach przedmiotowych osi±gaj± wysokie wyniki.
  W tym roku szkolnym, Dominika Zawiska z kl. 6a została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego, a Wojciech Włodarczak z kl. 6a – laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wyróżnieni uczniowie zostaj± tym samym zwolnieni z pisania Sprawdzianu Szóstoklasisty, uzyskuj±c jednocze¶nie maksymaln± ilo¶ć punktów za ten sprawdzian.
  Gratulujemy naszym laureatom!


  ,,Zagrożenia... Obrona konieczna''
  20.02.2014 r.

       Dnia 20.02.14r. dla uczniowskiej społeczno¶ci odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji w RogoĽnie nt.: ,,Zagrożenia... Obrona konieczna”.
       Pani st.sierżant. Aneta Stróżewska przypomniała o zasadach bezpiecznego pokonywania drogi do szkoły, u¶wiadomiła nam, że nie wszyscy ludzie zasługuj± na zaufanie- w sytuacjach, co nie jeste¶my pewni do ich intencji powinni¶my zachowywać się stanowczo, lub nawet ratować się ucieczk±. Okazało się także, że musimy doskonalić nasz± asertywno¶ć: bez zażenowania mamy odmawiać od obcych poczęstunku, który może okazać się narkotykiem.
       Uczulono nas także na ,,zły dotyk”- sprzymierzeńcami w budowaniu naszego poczucia bezpieczeństwa s± wszyscy pracownicy szkoły.
       Przestrzeganie norm zgodnego funkcjonowania w szkole jest również bardzo ważne… Agresji i przemocy mówimy: ,,STOP”!
       Ciekawostk± były rozważania nt. obrony koniecznej- już wiemy, mamy prawo się bronić.
  Na zakończenie spotkania z funkcjonariuszami policji rozgorzała dyskusja. Oj, chcemy się czuć bezpiecznei!!!
  >>GALERIA <<  NOWOROCZNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCZAR WÓJTA GMINY BUDZYŃ


  25 STYCZNIA W BUDZYNIU ODBYŁ SIĘ HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. NASI CHŁOPCY Z KLAS SPORTOWYCH RYWALIZOWALI Z RÓWIE¦NIKAMI KL. ORLIK I KL. MŁODZIK. NA TURNIEJU BYLJEDYNˇ DRUŻYNˇ STARTUJˇCˇ JAKO SZKOŁA PODSTAWOWA, POZOSTAŁE ZESPOŁY ZOSTAŁY ZGŁOSZONE JAKO KLUBOWE. W KAT. ORLIK ZAJELI¦MY 4 MIEJSCE, A W KAT. MŁODZIK CHŁOPCY WYWALCZYLI 3 MIEJSCE OTRZYMUJˇC Z RˇK PANA WÓJTA OKAZAŁY PUCZAR. WSZYSCY UCZESTNICY TURNIEJU DOSTALI PAMIˇTKOWE MEDALE.


  GRATULUJEMY
  >>GALERIA <<  Osi±gnięcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w konkursach
  matematycznych i przyrodniczych

  I PÓŁROCZE 2013/2014

       Uczniowie naszej szkoły w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 odnie¶li wiele znacz±cych sukcesów w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i szkolnych.
  W ogólnopolskim konkursie matematycznym OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS MATEMATYKA.PLUS (8 listopada 2014r.) brało udział 40 uczniów z klas II-VI.
  Spo¶ród nich 16 uczniów zostało laureatami tego konkursu stopnia I - V.

  Laureat I stopnia z wyróżnieniem (maksymalna liczba punktów 100/100) – 3 uczniów

  Mikołaj ¦widerski kl. II (opiekun G. Karoń)
  Michał Łatka kl. III (opiekun K. Frankowska)
  Wojciech Włodarczak (opiekun B. Grze¶-Rojek)

  Laureat I stopnia (96pkt/100pkt) – 3 uczniów

  Jakub Ptaszyński kl. 6d (opiekun I. Konewka)
  Joanna Działo kl. 6a (opiekun B. Grze¶-Rojek)
  Szymon Szubert kl. 6a (opiekun B. Grze¶-Rojek)

  Laureat II stopnia (92pkt/100pkt) – 2 uczniów

  Dobrochna Marchwiak kl. 4b (opiekun B. Grze¶-Rojek)
  Aleksandra Nowak kl. 6c (opiekun W. Banasz)

  Laureat III stopnia (88pkt/100pkt) – 4 uczniów

  Patryk Masternak kl. 3d (opiekun: E. Kowala, I. Rzańska)
  Bartłomiej Mysłek kl. 6d (opiekun I. Konewka)
  Jakub Nowak kl. 6a (opiekun B. Grze¶-Rojek)
  Angelika Dachtera kl. 5a (opiekun I. Konewka)

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Dnia 28 listopada 2013 roku, 14 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Etapie Szkolnym WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO.
  Dwóch uczniów: Jakub Ptaszyński kl. 6d (opiekun I. Konewka), Wojciech Włodarczak kl. 6a (opiekun B. Grze¶-Rojek) zakwalifikowało się do kolejnego etapu tego konkursu (Etap Rejonowy).
  W Etapie Rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (17 stycznia 2014r.) uczeń Wojciech Włodarczak został Finalist± Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
  Zakwalifikował się do Etapu Wojewódzkiego (ostatniego etapu tego konkursu) Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (01 marca 2014r.)

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       21 listopada 2013 roku, 20 uczniów naszej szkoły przyst±piło do Etapu Szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.
  Spo¶ród nich 3 uczniów: Franciszek Kornobis kl.6d (opiekun I. Konewka), Aleksandra Nowak kl.6c (opiekun K. ¦lusarczyk), Marta Wojtkowiak kl. 6b (opiekun M. Hajt) zakwalifikowało się do Etapu Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego (10 stycznia 2014r.)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Wszystkim laureatom, uczestnikom konkursów, ich rodzicom, opiekunom, gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów.
  >>GALERIA <<

  ¦WIĘTO PATRONA W NASZEJ SZKOLE
  21.01.2014 r.

       21 stycznia 2014 roku był szczególnym dniem dla całej społeczno¶ci szkolnej, gdyż wła¶nie wtedy ¶więtowali¶my Jubileusz 30-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie imienia Powstańców Wielkopolskich oraz prawa do posiadania sztandaru.
       Ten wyj±tkowy dla wszystkich dzień obfitował w rozmaite atrakcje. W godzinach przedpołudniowych uczniowie pod opiek± swoich wychowawców brali udział w turnieju wiedzowo – sportowym. Tematyka quizu dotyczyła oczywi¶cie Powstania Wielkopolskiego oraz jego uczestników z RogoĽna. Po umysłowych i sportowych zmaganiach uczniowie klas I – III obejrzeli program artystyczny przygotowany przez starsze koleżanki i kolegów specjalnie z okazji ¦więta Szkoły.
       Oficjalna czę¶ć uroczysto¶ci odbyła się w godzinach popołudniowych w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, gdzie wielu znamienitych go¶ci serdecznie powitała Dyrektor Iwona Rzańska.
  Swoj± obecno¶ci± zaszczycili nas: wizytator kuratorium O¶wiaty w Poznaniu Pani Maria Jedlińska-Pyssa, Burmistrz RogoĽna Pan Bogusław Janus oraz jego współpracownicy Urzędu Gminy RogoĽno, Pan Andrzej Olenderski i Pan Zbigniew Chudzicki – zastępcy Przewodnicz±cego Rady Miejskiej w RogoĽnie, Radni Rady Miejskiej RogoĽna, Przewodnicz±cy Rady Powiatu Obornickiego – Pan Piotr Gruszczyński, Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz instytucji i placówek kulturalno-o¶wiatowych, a w¶ród nich byli Dyrektorzy naszej szkoły – Pan Jan Zenger i Pani Barbara Gruszczyńska.
  Szczególnie miło i serdecznie Dyrektor Iwona Rzańska powitała zasłużonych, emerytowanych nauczycieli - Pani± Danutę Kołodziejczak i Pani± Marię Gruszkę oraz byłego wicedyrektora naszej szkoły Pana Henryka Gliwę. Na uroczysto¶ci nie zabrakło Przewodnicz±cej Rady Rodziców Pani Anny Kornobis oraz członków Rady Rodziców, a także przyjaciół, sympatyków, sponsorów Szkoły oraz przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych. Wyj±tkowo serdecznie zostali powitani nauczyciele, pracownicy i uczniowie.
       Następnie Dyrektor Iwona Rzańska nawi±zała do jednej z najważniejszych dat w długiej historii naszej szkoły, a mianowicie do dnia 21 stycznia 1984 roku. Wła¶nie wtedy – 30 lat temu – w obecno¶ci go¶ci honorowych – Powstańców Wielkopolskich oraz władz administracyjnych i o¶wiatowych województwa i gminy, a także w obecno¶ci rodziców i uczniów Kurator O¶wiaty i Wychowania w Pile odczytał akt nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz przyznał prawo do posiadania sztandaru.
       Po tej krótkiej lekcji historii głos zabrał Zastępca Przewodnicz±cego Kapituły Burmistrz RogoĽna Bogusław Janus, który w asy¶cie zastępcy Przewodnicz±cego Rady Miejskiej – Pana Andrzeja Olenderskiego - nadał zaszczytny tytuł "Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej" emerytowanym nauczycielom naszej szkoły. Byli to: Pani Danuta Kołodziejczak, Pani Maria Gruszka i były wicedyrektor szkoły Pan Henryk Gliwa.
       Następnie przyszedł czas na podziękowania. Dyrektor Iwona Rzańska zwróciła się do wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły dziękuj±c im za gotowo¶ć do działania, zapał i kreatywno¶ć. Zwróciła się też do władz samorz±dowych dziękuj±c za troskę i za rozwój szkoły. Podziękowania za wszelk± pomoc popłynęły również do organu nadzoru pedagogicznego, do Rodziców i Rady Rodziców, proboszczów rogozińskich parafii, do Dyrektorów szkół oraz przedszkoli, do pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w RogoĽnie, Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek O¶wiatowych, Rogozińskiego Centrum Kultury, Komisariatu Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Łowieckiego nr 58 "Olszyna".
  Szczególne podziękowania Dyrektor Iwona Rzańska skierowała do przyjaciół szkoły nios±cych bezinteresown± pomoc, a w szczególno¶ci do Pana Sebastiana Łuczyńskiego – Prezesa Zarz±du Dendro Poland Ltd Sp. z o. o. i prywatnych przedsiębiorców – Panów: Przemysława Grabowskiego, Krzysztofa Wojdanowicza, Mariana Muszyńskego i Marka Piechowiaka. Zostali oni uhonorowani symboliczn± wi±zank± kwiatów.
  Następnie o wyst±pienie na scenę zostali poproszeni uczniowie, którzy zdobyli czołowe miejsca w szkolnych konkursach: Konkursie Literackim pt. "Powstańcy Wielkopolscy Patronem Naszej Szkoły", Rodzinnym Konkursie Plastycznym na plakat pt. "Powstanie Wielkopolskie" oraz Konkursie na Prezentację Multimedialn± pt.„Powstanie Wielkopolskie w RogoĽnie”.
        Nadszedł moment, kiedy z ust zaproszonych go¶ci popłynęły ciepłe słowa, życzenia oraz gratulacje z okazji ¦więta Szkoły, a na ręce Pani Dyrektor zostały złożone wi±zanki kwiatów oraz okoliczno¶ciowe prezenty.
  Dyrektor Iwona Rzańska w imieniu całej społeczno¶ci szkolnej podziękowała Go¶ciom za u¶wietnienie naszej szkolnej uroczysto¶ci swoj± obecno¶ci±. Następnie zaprosiła wszystkich na program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Należy dodać, że czę¶ć artystyczn± poprzedził występ Orkiestry Dętej Rogozińskiego Centrum Kultury im. Edmunda Korybalskiego pod kierunkiem kapelmistrza Romana Tylutkiego.
       Po czę¶ci artystycznej Pani Dyrektor złożyła podziękowania uczniom za zaprezentowanie swoich talentów w przepięknym programie, a na ręce najmłodszego artysty przekazała słodycze. Bardzo serdecznie podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację uroczysto¶ci.
       Na tym zakończyła się ta czę¶ć uroczysto¶ci, a wszyscy go¶cie zostali poproszeni o przej¶cie do szkoły, gdzie odbyło się odsłonięcie i po¶więcenie Tablicy Pami±tkowej autorstwa miejscowego artysty Pana Michała NiedĽwiedzia, a ufundowanej przez Burmistrza i Radę Miejsk± RogoĽna. Odsłonięcia tablicy dokonał Burmistrz RogoĽna Pan Bogusław Janus w asy¶cie Zastępcy Przewodnicz±cego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Olenderskiego oraz Dyrektora Szkoły Pani Iwony Rzańskiej. Po¶więcenia Pami±tkowej Tablicy dokonał Ksi±dz Kanonik Eugeniusz ¦liwa. Dla uczczenia pamięci Powstańców Wielkopolskich, którzy walczyli o Polskę niepodległ± i oddali życie daruj±c nam wolno¶ć, nast±piła minuta ciszy. Poszczególni Go¶cie złożyli pami±tkowe wpisy w wyłożonej wcze¶niej księdze.
  Następnie Dyrektor Iwona Rzańska zaprosiła zebranych do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek do stołówki szkolnej. Uroczysto¶ć 30-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie im. Powstańców Wielkopolskich pozostanie na długo w naszej pamięci, a liczne fotografie umieszczone w Kronice Szkolnej dla następnych pokoleń uczniów i nauczycieli, z pewno¶ci± przywołaj± wiele wspomnień.
  >>GALERIA 1<<
  >>GALERIA 2<<
  >>GALERIA 3<<

  Autorem zdjęć w galerii 4 -8 jest STUDIO GRAF z BYDGOSZCZY
  >>GALERIA 4<<
  >>GALERIA 5<<
  >>GALERIA 6<<
  >>GALERIA 7<<
  >>GALERIA 8<<  KARNAWAŁOWY BALIK BRZEBIERAŃCÓW
  17.01.2014 r.


  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 3A
  16.01.2014 r.


  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  KONKURS LITERACKI DLA KLAS IV-VI       W tym roku nasza szkoła obchodzi 30.rocznicę nadania imienia Powstańców Wielkopolskich oraz prawa do s3a1tandaru. W zwi±zku z tym uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym pt. "Powstańcy Wielkopolscy Patronem Naszej Szkoły", w ramach którego wykonywali liczne zadania np. plakaty czy też prezentacje multimedialne o tematyce powstańczej. Uczniowie klas czwartych, pi±tych i szóstych zostali zachęceni do własnej, osobistej twórczo¶ci literackiej zwi±zanej z tematyk± Powstania Wielkopolskiego. Spo¶ród wielu propozycji komisja wyłoniła wiersze zasługuj±ce na wypromowanie. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Zawiska- uczennica klasy 6a za wiersz pt. "Dla żony poległego żołnierza". Drugie miejsce przypadło w udziale klasie 5b za wspóln± twórczo¶ć, czyli wiersz pt. "Imię bohatera". Bardzo dobrze spisała się Karolina Frankowska z klasy 6d, która jako autorka wiersza pt. "Poległym powstańcom"otrzymała trzecie miejsce. Wszystkim laureatom i uczniom bior±cym udział w konkursie polonistycznym bardzo gor±co i serdecznie dziękujemy za trud, serce oraz duże zaangażowanie. Wyróżnione wiersze zostan± zaprezentowane przez ich autorów w trakcie uroczystej akademii, która odbędzie się 21 stycznia 2014 roku w sali Rogozińskiego Centrum Kultury podczas obchodów Dnia Patrona.

  Organizatorzy - nauczyciele języka polskiego


  Dominika Zawiska


  Klasa 5b


  Karolina Frankowska
  SZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNˇ pt.,,Powstanie Wielkopolskie w RogoĽnie''       W konkursie wzięło udział 11 uczniów klas V-VI. Prace były bardzo ciekawe i nowatorskie. Najlepsze prezentacje to: prace Karoliny Frankowskiej z klasy 6d -I miejsce, Patrycji Koprowskiej z klasy 6a - II miejsce, Filipa Hinza z klasy 6a - III miejsce i Dominiki Zawiskiej z klasy 6a - wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy.

  Beata Grze¶ –Rojek, Dorota Zieniuk
  Plastyczny Konkurs Rodzinny       Aby uczcić pamięć Powstańców Wielkopolskich i 30-lecie nadania naszej szkole imienia i sztandaru, podjęli¶my wiele działań w ramach projektu edukacyjnego ,,Powstańcy Wielkopolscy patronem naszej szkoły”. Odbył się Plastyczny Konkurs Rodzinny. Uczniowie wraz z rodzicami wykonali plakaty o Powstaniu Wielkopolskim.

  Spo¶ród wszystkich prac I miejsce zaj±ł Jakub Nowak z klasy VIa, II miejsce Kacper Jezierski z klasy Vc, III miejsce Daria Drop z klasy VIb.

  Gratulujemy nagrodzonym uczniom, a także ich rodzicom. Dziękujemy też uczniom i rodzicom, których prace nie zostały nagrodzone, za zaangażowanie i propagowanie wiedzy o patronie naszej szkoły.  Jakub Nowak  Kacper Jezierski  Daria Drop  PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
  13.01.2014 r.


  >>GALERIA<<  Konkurs Ekologiczny ,,Wielkopolska - Kraina pełna krajobrazów"       Uczennice uczęszczaj±ce na kółko ekologiczne pod opiek± pani Magdaleny Hajt wzięły w grudniu udział w konkursie ekologicznym "Wielkopolska - Kraina pełna krajobrazów" zorganizowanym przez tvwielkopolska. W pierwszym etapie należało przedstawić pracę konkursow±, której temat i forma były podane przez organizatora. Nasza grupa przygotowała prezentacje multimedialn± z przeprowadzonej we wrze¶niu akcji sprz±tania lasu „Olszyna, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami. Wysłana praca spodobała się komisji konkursowej i w ten sposób znaleĽli¶my się w¶ród laureatów 1 etapu. Teraz czekamy na dalsze zadania i oczywi¶cie sukcesy.

  Członkinie kółka ekologicznego


  Uroczysto¶ć z okazji 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
  27.12.2013 r.


       Nasza szkoła była współorganizatorem (wspólnie z RCK w RogoĽnie) gminnych obchodów 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto¶ci rozpoczęły się w pi±tek 20 grudnia 2013 roku. O godzinie 16.15 na dworcu PKP odsłonięto tablicę po¶więcon± przejazdowi przez RogoĽno w dniu 26 grudnia 1918 roku Ignacego Jana Paderewskiego. Umieszczon± na frontowej ¶cianie dworca tablicę odsłonił burmistrz Bogusław Janus w towarzystwie przedstawicieli władz samorz±dów gminnego i powiatowego. Wydarzenia sprzed 95 lat przybliżył wszystkim zgromadzonym historyk Władysław Janus. Po złożeniu wi±zanek kwiatów pod tablic±, uczestnicy uroczysto¶ci udali się do Muzeum Regionalnego, gdzie nast±piło odsłonięcie wystawy czasowej pt. ,,95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.
       Główn± uroczysto¶ć jubileuszow± rozpoczęto w pi±tek 27 grudnia 2013 roku w naszej szkole. Pan Władysław Ruks opowiedział o wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, a uczniowie klasy VIb zaprezentowali przepiękny montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez Panie: Danutę Koprowsk±, Joannę Kanię i Dorotę Zieniuk. Następnie przedstawiciele władz samorz±dowych, a w¶ród nich przewodnicz±cy Rady Miejskiej Pan Zdzisław Hinz i z-ca burmistrza Pan Krzysztof Ostrowski, delegacje szkół i przedszkoli z gminy RogoĽno, złożyli wi±zanki kwiatów przed obeliskiem po¶więconym Powstańcom Wielkopolskim, znajduj±cym się przed budynkiem szkoły. Cze¶ć Powstańcom oddano również na Placu Powstańców Wielkopolskich. Odegrano hejnał RogoĽna i złożono kwiaty i znicze przy pomniku po¶więconym ofiarom Powstania Wielkopolskiego i II wojny ¶wiatowej.
       Ostatnim miejscem, w którym oddano hołd Powstańcom był cmentarz parafialny. Wi±zanki kwiatów złożono na zbiorowej mogile powstańczej, a także na grobie dowódcy powstania w RogoĽnie mjr Antoniego Biskupskiego. Harcerze zaci±gnęli warty honorowe przy mogiłach wszystkich spoczywaj±cych na cmentarzu uczestników powstania.
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  JASEŁKA
  20.12.2013 r.


  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  WYCIECZKA KLASY Ic
  18.12.2013 r.


  >>GALERIA<<

  Konkurs o Szablę Powstańcz±  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Poznaniu. Spo¶ród 22 wielkopolskich szkół nosz±cych imię Powstańców Wielkopolskich nasza ,,trójka” odniosła duży sukces. Ogółem na konkurs nadesłano 374 prace plastyczne. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca.
  W kategorii szkoły podstawowe klasy I – IV: Arkadiusz Wieczorek z klasy Ia zaj±ł I miejsce, Angelika Jessa z klasy IIIc zajęła III miejsce.
  W kategorii szkoły podstawowe klasy V-VI: Dominika Zawiska z klasy 6a zajęła I miejsce, Joanna Tomczak z klasy 6D zajęła II miejsce.
  Wszystkim uczniom bior±cym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym uczniom gratulujemy!

  Renata Piechowiak

  >>GALERIA<<  Turniej Młodzików w Halowej Piłce Nożnej rocznika 2002
  15.12.2013 r.


  15 grudnia 2013 r. odbył się w Chodzieży Turniej Młodzików w Halowej Piłce Nożnej rocznika 2002. 10 drużyn rywalizowało w dwóch grupach systemem „każdy z każdym” o I i II miejsce daj±ce awans do półfinału. W grupie A po rozegraniu wszystkich spotkań najlepsz± okazała się drużyna naszej szkoły składaj±ca się z uczniów klasy VA (sportowej).

  Wyniki SP- 3:
       SP- 3 – Orzeł Wałcz 1:0
       SP- 3 – Polonia Chodzież 2:0
       SP- 3 – Lech Poznań 1:0
       SP- 3 – Sparta Złotów 0:2

  W półfinale po wyrównanym meczu drużyna SP- 3 uległa 2:1 drużynie z Gniezna.
  W meczu o III miejsce drużyna SP- 3 zwyciężyła Spartę Złotów 1:0
  Ostateczna kolejno¶ć drużyn Halowego Turnieju w Chodzieży:

       I miejsce Mieszko Gniezno
       II miejsce OSiR Pila
       III miejsce SP- 3 RogoĽno
       IV miejsce Sparta Zlotów
       V miejsce SP- 6 ¦rem
       VI miejsce Lech Poznań
       VII miejsce Orzeł Wałcz I
       VIII miejsce Orzeł Wałcz II
       IX miejsce Akademia Reissa Poznań
       X miejsce Polonia Chodzież

  Mieczysław Daleki

  Wiesław JóĽwiak

  >>GALERIA<<  Konkurs Mickiewiczowi Potomni
  16.12.2013 r.


  16 grudnia 2013 roku w Objezierzu odbył się XVII Konkurs Mickiewiczowi Potomni. Nasz± szkołę reprezentowały dwie uczennice przygotowane przez Aleksandrę Kulupę. Dominika Zawiska z klasy VI zaprezentowała fragmenty ,,Pana Tadeusza''. Wcielaj±c się w rolę Zosi zdobyła uznanie jury i zajęła II miejsce. Julia Fiedor z klasy IV recytowała bajkę pt. ,,Golono strzyżono''. Ten niełatwy w interpretacji utwór Mickiewicza zapewnił jej III miejsce w tej samej kategorii wiekowej.
  >>GALERIA<<  XIV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W ZŁOTOWIE
  14-15.12.2013 r.


  W dniach 14 – 15 grudnia 2013 r. dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w dwudniowym Turnieju Mikołajkowym Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły w Złotowie.

  W rozgrywkach wzięło udział aż 20 drużyn!!!! z takich miejscowo¶ci jak Szamotuły, Miastko, Kosieczyn, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Złotów i RogoĽno.

  Zespoły podzielono na trzy grupy, w których grano systemem „każdy z każdym” jednego seta do 20 punktów. Po bardzo zaciętej rywalizacji dziewczęta starsze (klasa VI), które reprezentowały Stowarzyszenie JUNIOR uplasowały się na pi±tym miejscem w grupie i przeszły do dalszych rozgrywek o miejsca 7-14.

  Dziewczęta młodsze klasa V, które reprezentowały Rogozińsk± Trójkę wychodz±c z grupy na miejscu 7 dostały się do rozgrywek o miejsca 15-20. Dla nich był to pierwszy tak „poważny” turniej, z którego dziewczęta miały wyci±gn±ć jak najwięcej nauki.

  W drugim dniu turnieju nasze zawodniczki obu zespołów pokazały naprawdę ¶wietn± grę i zakończyły rozgrywki odpowiednio na miejscu XII JUNIOR i XVII SP3. Zwyciężyły do¶wiadczone zawodniczki z Kocieszyna.

  Na zakończenie przybył ¦w. Mikołaj, który wręczył dziewczętom słodkie upominki i losowo wygrane nagrody. Największ± niespodziank± były dla nich pozdrowienia od reprezentantki Polski Pauliny Maj, która, pierwsze umiejętno¶ci siatkarskie zdobyła wła¶nie w Złotowie. Ufundowała ona dla losowo wybranej siatkarki swój strój siatkarski z własnoręcznym podpisem na koszulce.

  Dziewczęta poza doskonaleniem umiejętno¶ci siatkarskich, ograniem się z innymi zespołami przywiozły do szkoły niezapomniane wspomnienia i przeżycia, jakie zapewnił wszystkim organizator tak wspaniałego TURNIEJU.

  Hanna Krzywonos

  >>GALERIA<<  Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcz±t w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie.
  10.12.2013 r.


       W dniu 10.12.2013r w SP-3 w RogoĽnie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcz±t o puchar Przewodnicz±cego Komisji O¶wiaty Rady Miejskiej w RogoĽnie. W turnieju spotkały się ze sob± zespoły o bardzo wyrównanych umiejętno¶ciach sportowych. I miejsce zajęła SP-3, II miejsce Sportówki z SP-3, III miejsce Zespół Szkół w Parkowie 1, IV miejsce Zespół Szkół w Parkowie 2. Jednakże nie wynik jest najważniejszy, a mile spędzony czas w sportowej rywalizacji. Pami±tkowe puchary i dyplomy wręczyli zaproszeni go¶cie Wiceburmistrz Krzysztof Ostrowski, Przewodnicz±cy Komisji O¶wiaty Rady Miejskiej Zbigniew Chudzicki oraz Dyrektor Szkoły Iwona Rzańska. Na Zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzymał słodki upominek ufundowany przez Stowarzyszenie Junior, w którym swoje umiejętno¶ci siatkarskie doskonal± uczennice rogozińskiej "Trójki".

  Paweł Kania

  Hanna Krzywonos
  Spotkanie z doradc± metodycznym Aleksandr± Goldstein
  09.12.2013 r.


  W poniedziałek 9 grudnia w naszej szkole odbyło się drugie spotkanie z doradc± metodycznym. Go¶cili¶my nauczycielki ze szkoły podstawowej w Ryczywole. Tematem konferencji było „Uczenie w XXI wieku”.
  Po zapoznaniu się z nowo¶ciami wydawnictwa Nowa Era, które zaprezentowała pani Angelika Kopczyńska pani metodyk przedstawiła nam propozycje ciekawych zabaw urozmaicaj±cych zajęcia, a zarazem ćwicz±ce pamięć. Następnie zapoznały¶my się z najnowszym sprzętem (wizualizer), który można wykorzystać na zajęciach do prezentacji jak wykonać pracę plastyczn± technik± enkaustyki.

  Wizualizer - urz±dzenie z dziedziny wyposażenia biurowego służ±ce do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w poł±czeniu z projektorem) lub na telewizorze czy też monitorze zarówno płaskiego (kartka w szczególno¶ci), jak i przestrzennego przedmiotu. Urz±dzenie to jest zwykle zbudowane w postaci podstawki, do której przymocowane jest ramię z kamer± i Ľródłem ¶wiatła.

  Enkaustyka - technika malarska znana już w starożytno¶ci.
  Stosowano j± w starożytnej Grecji oraz w Rzymie. Według opinii starożytnych technika ta wprowadzona została przez greckiego malarza Pauzjasza ze szkoły sykiońskiej. Została ona jednak przez niego tylko udoskonalona i wykorzystana do malowania plafonów. Stosowana była także przez innych artystów np. przez Nikiasza, a w póĽniejszych czasach (I – IV wiek n.e.) również przez twórców portretów fajumskich w Egipcie. Te wła¶nie portrety stanowi± dzi¶ główny przykład starożytnego malarstwa enkaustycznego, gdyż dochowały się one do naszych czasów. Enkaustyka polegała na stosowaniu farb w spoiwie z wosku pszczelego, czasem z dodatkiem olejów schn±cych dla zwiększenia płynno¶ci farby. Farby nakładano na podłoże w stanie płynnym, za pomoc± podgrzewanych metalowych łopatek (cauterium). Znana była też metoda nanoszenia farb pędzlami, bardziej wygodna w wypadku malowania większych obrazów.
  >>GALERIA<<  NIECODZIENNE SPOTKANIE
  12.12.2013 r.

       Dnia 12 grudnia 2013r. w naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie. Zaproszeni go¶cie to absolwenci, a zarazem członkowie sławnej Brygady OPERACJA WOLNO¦Ć w składzie: Dominika Kornobis, Michalina Kowala, Agata Zdon, Krzysztof Hinz, Artur Matoga, Michał Pilarski, Mateusz Ziółkowski i uczniowie obecnych klas V i VI. Spotkanie zostało zorganizowane po pięciu latach w ramach programu obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i jubileuszu 30 – lecia nadania Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie imienia Powstańców Wielkopolskich.
       Jego celem było przypomnienie wspaniałej przygody, zainteresowanie przeszło¶ci± regionu i zmobilizowanie obecnych uczniów do udziału w podobnych projektach. Absolwenci opowiedzieli o sobie, o swoich przeżyciach zwi±zanych z udziałem w grze i planach na przyszło¶ć, a obecni uczniowie poznali niesamowit± historię największego zrywu niepodległo¶ciowego zakończonego zwycięstwem oraz przyznali, że warto brać udział w konkursach. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
  >>GALERIA<<  MIKOŁAJKOWA KAWIARENKA ,,TELESIK"
  06.12.2013 r.


  6 grudnia odbyła się mikołajkowa kawiarenka matematyczna "Talesik". Na zaproszenie klasy IIa do zabaw matematycznych doł±czyła klasa IIb. Uczniowie rozwi±zywali zadania łatwe i trudne. Byli nagradzani przez mamy słodko¶ciami i wypiekami przygotowanymi przez rodziców z obu klas, którym serdecznie dziękujemy. Pyszne ciasteczka, owoce i wspaniała atmosfera- to wszystko sprawiło że przez dwie godziny dzieci bawiły się matematyk±. Tym razem poznali znanego matematyka- Kartezjusza. Teraz wszyscy wiedz± jak powstaje tęcza, oraz kto wprowadził liczby ujemne i dodatnie. Mamy które sprawdzały poprawno¶ć rozwi±zywanych zadań cieszyły się, że ich dzieci chętnie rozwijaj± swoje umiejętno¶ci matematyczne. Odwiedził nas także Mikołaj, a dzieci za¶piewały mu piosenkę i powiedziały wiersz. W tym dniu klasa IIa zaprosiła młodszych kolegów i koleżanki na spotkanie z Mikołajem. Uczniowie czytali wiersze i ¶piewali piosenki o Mikołaju. Nasza "zeróweczka" mogła spędzić miłe chwile w przyjaznej atmosferze. Klasa IIa już po raz drugi w mikołajki czyta dzieciom.

  Uczniowie klasy IIa z wychowawc±

  >>GALERIA<<  ZŁOCI MIKOŁAJE
  06.12.2013 r.


  W Parkowie 6 grudnia odbył się VI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. W pierwszym meczu nasi chłopcy wysoko pokonali gospodarzy 6:0. W następnym meczu pokonali SP Budziszewko 3:2. Festiwal strzelecki chłopacy urz±dzili sobie w pojedynku z SP-2 RogoĽno. Po jednostronnej grze SP-2 zostało pokonane 16:2. Ostatni mecz z SP Go¶ciejewo był tylko formalno¶ci±, gdyż po trzech wygranych zapewnili¶my sobie I miejsce. Mecz zakończył się wynikiem 4:1. Jak co roku na turnieju wybierani s± najlepsi zawodnicy w poszczególnej kategorii. Złoch Jakub został najlepszym strzelcem turnieju(13 bramek), najlepszym bramkarzem okazał się Szubert Szymon, a uczeń z Budziszewka został najlepszym zawodnikiem. Wyżej wymienieni chłopcy otrzymali z r±k pani dyrektor statuetki, a zwycięscy złote medale i okazały puchar.

  Wszystkim serdecznie gratulujemy.
  SKŁAD DRUŻYNY

  KOŁODZIEJ KRYSTIAN –KAP., SZUBERT SZYMAN- BR., ZŁOCH JAKUB, GÓRZNY DOMINIK, WIESE MARTIN, KORNOBIS FRANCISZEK, KASTECKI FILIP
  >>GALERIA<<  MIKOŁAJKI
  06.12.2013 r.


  >>GALERIA<<  APEL ,,MIKOŁAJKI''
  06.12.2013 r.


  >>GALERIA<<  Niezmarnowane mikołajki w klasie 2b
  05.12.2013 r.


  >>GALERIA<<  Niezmarnowane mikołajki w klasie 3a
  05.12.2013 r.


  >>GALERIA<<  MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU
  04.12.2013 r.


  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  BRˇZOWI MIEDALI¦CI FINAŁU REJONU POZNAŃ ZACHÓD       W hali sportowej w Objezierzu 26.11.13 został rozegrany powiatowy finał w halow± piłkę nożn± szkół podstawowych. Uczniowie naszej szkoły nie mieli sobie równych i zostali mistrzami powiatu. Tym samym wywalczyli prawo startu w zawodach rejonowych.
       02.12.2013 w Nowym Tomy¶lu odbył się finał rejonu. Nasi chłopcy w gr.2 rywalizowali z zeszłorocznymi wicemistrzami województwa wielkopolskiego Nowym Tomy¶lem oraz z rówie¶nikami z Kamieńca. Z drugiego miejsca awansowali¶my do półfinału. Tu zmierzyli¶my się z faworytami tego turnieju SP Swarzędz. Po bardzo wyrównanej i zaciętej grze mecz skończył się wynikiem 1:1. Sędzia zawodów zarz±dził rzuty karne. Niestety o jedn± bramkę Swarzędz był lepszy. Finał województwa był bardzo blisko. Gramy o trzecie miejsce z przegranym drugiego półfinału SP Kamieniec. Wygrywamy 3:2 i zastajemy br±zowymi medalistami tego turnieju.
  Wszystkim serdecznie gratulujemy.


  Skład drużyny:
  KOŁODZIEJ KRYSTIAN –KAP. , SZUBERT SZYMAN- BR., ZŁOCH JAKUB, PIOTR MICHAŁ, GÓRZNY DOMINIK, WIESE MARTIN, ZIELIŃSKI PIOTR, KORNOBIS FRANCISZEK, KRUGER KAMIL, WALICKI KAMIL, NOWAK GRZEGORZ, TAUROGIŃSKI MATEUSZ

  Wiesław JóĽwiak

  >>GALERIA<<  INTERNETOWY TEATR DLA SZKÓŁ ,,TYMOTEUSZ W¦RÓD PTAKÓW''
  29.11.2013 r.


  >>GALERIA <<  III Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  28.11.2013 r.

       28 listopada br. 14. uczniów naszej szkoły przyst±piło do etapu szkolnego III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Do kolejnego etapu - rejonowego zakwalifikowało się dwóch uczniów: Wojciech Włodarczak z kl. 6a i Jakub Ptaszyński z kl. 6d. Wszystkim uczestnikom, a szczególnie tym, którzy osi±gnęli wynik pozwalaj±cy przyst±pić do następnego etapu – GRATULUJEMY!!!

  Beata Grze¶-Rojek

  >>GALERIA <<
  WYNIKI KONKURSU
  ,,Wielkopolska w podaniach i legendach"
  27.11.2013 r.

       27 listopada w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie odbył się XIV Konkurs ,,Wielkopolska w podaniach i legendach" dla uczniów z powiatu obornickiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas pi±tych: Aleksandra Żygilewicz, Julia Garstecka i Martyna Magdziarz. Rywalizacja przebiegała w trzech etapach. Do drugiego etapu zakwalifikowały się: Julia i Aleksandra. W końcowej klasyfikacji Ola zajęła II miejsce.
  Twórczy pi±tek w naszej szkole
  22.11.2013 r.

       22 listopada w pi±tek o godz. 16.00 w naszej ¶wietlicy szkolnej odbyły się warsztaty zwi±zane z wykorzystaniem łatwo dostępnego szarego papieru, z którego można wykonać bardzo ciekawe rzeczy. Zadaniem uczestników było wykonanie papierowych pacynek, które umożliwi± nam zabawę w teatr z naszymi dziećmi albo posłuż± jako dekoracje. Papierczaki to prosta technika gniecenia i odpowiedniego kształtowania szarego papieru daj±ca nieoczekiwane, zaskakuj±ce efekty. Każdy mógł zostać artyst± i wykonać niepowtarzalne rękodzieło przy niewielkim nakładzie finansowym, a przy tym mile spędzić czas. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za owocn± pracę oraz mił± atmosferę. Warsztaty przygotowały Milena Wojtusik i Katarzyna Stanicka przy wsparciu Izabeli Andrzejczak.
  >>GALERIA <<  Lekcja historii z gup± rekonstrukcji historycznej ,,3 Bastion Grolman"
  25.11.2013 r.


       W poniedziałek 25 listopada uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w lekcji historii przeprowadzonej przez grupę rekonstrukcji historycznej ,,3 Bastion Grolman". Obejrzeli prezentację o przyczynach i przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Pan Tomasz Lange opowiedział o dowódcach powstania i najważniejszych bitwach. Panowie ubrani byli w mundury armii pruskiej i armii wielkopolskiej. Zaprezentowano również broń z czasów powstania, a uczniowie mogli j± obejrzeć i dotkn±ć. Dzieci zadawały dużo pytań, na które otrzymali wyczerpuj±ce odpowiedzi. Spotkanie to pozwoliło uczniom dokładniej poznać czasy Powstania Wielkopolskiego.

  Renata Piechowiak

  >>GALERIA <<  WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
  22.11.2013 r.


  >>GALERIA <<

  WYNIKI KONKURSU
  WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
  21.11.2013 r.


  >>GALERIA <<  XXIII Przegl±d Dorobku Artystycznego Szkół
  19.11.2013 r.


  >>GALERIA<<  Z WIZYTˇ W ,,AZORKU''
  18.11.2013 r.


  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Wycieczka do Urzędu Miejskiego w RogoĽnie
  14.11.2013 r.


       14 listopada uczniowie klasy 4a wraz z nauczycielem historii odwiedziły Urz±d Miejski w RogoĽnie. Powitanie w sali konferencyjnej urzędu przygotował± Sekretarz Gminy Pani Iwona Sip-Michalska i Pan Błażej Cisowski. Dzieci obejrzały prezentację multimedialn± o gminie RogoĽno, poznały historię RogoĽna, dowiedziały się na czym polega praca burmistrza i urzędników pracuj±cych w urzędzie. Odwiedziły gabinet Pana Bogusława Janusa. Zadawały dużo pytań, na które chętnie odpowiadali Pani Iwona i Pan Błażej. Na małych go¶ci w urzędzie czekały cukierki.

  Renata Piechowiak

  >>GALERIA <<  Spotkania z przedstawicielami Komisariatu Policji w RogoĽnie
  12.11.2013 r.


       Dnia 12 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów z klas V i VI z przedstawicielami Komisariatu Policji w Rogożnie: p. st. sierż. Anet± Stróżewsk± i p. mł. asp. Jarosławem Nowakiem.
       Tematem spotkań było: „Prawodawstwo w stosunku do nieletnich i pełnoletnich (czyny zabronione , czyny karalne, funkcjonariusz publiczny).”
       Gdy wracali¶my do zajęć szkolnych wiedzieli¶my już wszyscy, że JESTE¦MY CHRONIENI, ALE NIE JESTE¦MY BEZKARNI.

  Ewa Ginda

  >>GALERIA <<  APEL Z OKAZJI 95 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI
  08.11.2013 r.


  >>GALERIA <<


  Konkurs recytatorski ,,W hołdzie OjczyĽnie''
  08.11.2013 r.


       Dnia ósmego listopada w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka D±browskiego odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski ,,W hołdzie OjczyĽnie''. W konkursie wzięło udział 29 uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali utwory o tematyce patriotycznej. Mogli¶my wysłuchać recytacji utworów Mickiewicza, Bełzy, Herberta. Nasz± szkołę reprezentowali: Zuzanna Ortyl, Jacek Pilarski, Natalia Torczyk i Dominika Zawiska z czego dwoje z nich zajęło miejsca na podium. Dominika Zawiska wzruszyła komisję konkursow± interpretacj± wiersza Teresy Skomrej pt. „Mojej OjczyĽnie” i tym samym zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VI, za¶ Jacek Pilarski III miejsce w kategorii klas I-III. Uczniów do konkursu przygotowały panie: Danuta Koprowska, Ewa Grzybowska i Aleksandra Kulupa. Nagrodami były ksi±zki oraz przybory szkolne.

  Aleksandra Kulupa  Dzień Postaci z Bajek
  05.11.2013 r.


       5 listopada w Dzień Postaci z Bajek uczniowie IIa zaprosili dwie zaprzyjaĽnione klasy do biblioteki miejskiej na przedstawienie pt.,,Zaczarowany poci±g". Weronika Derwich samodzielnie wykonała zaproszenia. Po słowach narratora wspólnie za¶piewali¶my piosenkę z Akademii Pana Kleksa pt. ,,Witajcie w naszej bajce". Nasz poci±g z bajkowymi postaciami zatrzymywał się kilkakrotnie na stacjach: Pantofelek, Piernikowo, Smerfowo, Krasnalowo, Urwisowo, Kapturkowo, Ł±kowo, oraz Bagdad. Widzowie czynnie uczestniczyli w przedstawieniu ¶piewaj±c wraz z małymi aktorami utwór "Pszczółka Maja"i " Niech żyje Smerfów ¶wiat". Panie z biblioteki także przygotowały dla dzieci niespodzianki zwi±zane z Dniem Postaci z Bajek. Ten temat zawsze będzie bliski dzieciom. Spotkanie uczniów klasy I, II i III w bibliotece miało na celu zachęcenie ich do czytania. Dziękuję serdecznie rodzicom z klasy IIa za zaangażowanie w przygotowanie przedstawienia.

  Ewa Szturmińska

  >>GALERIA <<  PIĘCIOLATKI Z PRZEDSZKOLA NR 1 POD POMNIKIEM PATRONA NASZEJ SZKOŁY
  31.10.2013 r.


  >>GALERIA <<       19 paĽdziernika uczennice naszej szkoły wraz z absolwentkami wyst±piły w ko¶ciele pw. Ducha ¦więtego w RogoĽnie podczas nabożeństwa z okazji wizytacji parafialnej i bierzmowania. Dziewczęta za¶piewały 5 piosenek w układzie 2-głosowym. To nie pierwszy występ tego typu promuj±cy nasz± szkołę w ¶rodowisku. Planujemy przygotować nowy repertuar i wyst±pić w ko¶ciele w dniu kanonizacji Jana Pawła II. To będzie dla nas bardzo ważny dzień.

  >>GALERIA <<

  Joanna Kania
  Program Edukacyjny ,,Fundusze Europejskie Polska Korzysta''


       Nasza szkoła zakwalifikowała się do grupy 10 szkół województwa wielkopolskiego bior±cych udział w Programie Edukacyjnym „Fundusze Europejskie Polska Korzysta”. Program edukacyjny stanowi integraln± czę¶ć akcji promocyjnej, której inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Akcja promocyjna przeprowadzona została na terenie całej Polski. W jej ramach zorganizowano 16 otwartych, dwudniowych imprez plenerowych, po jednej w każdym województwie. W ramach programu grupa uczniów reprezentuj±cych szkołę wraz z opiekunami: Danut± Rzepeck± i Magdalen± Hajt miała okazję w dniu 25 paĽdziernika obejrzeć interaktywn± ekspozycję podczas imprezy plenerowej w W±growcu Wystawa obrazowała w nowatorski sposób zmiany zachodz±ce w otaczaj±cej nas rzeczywisto¶ci, które dokonuj± się dzięki Funduszom Europejskim. Atrakcjami ekspozycji były m.in.:

  - zjazd po wirtualnym stoku narciarskim,
  - multimedialne pokazy robotów wspomagaj±cych działania antyterrorystyczne i antykryzysowe,
  - pokazy eksperymentów naukowych i do¶wiadczeń,
  - prezentacja systemu komputerowego zdalnej lokalizacji osób zaginionych,
  - wirtualna wycieczka w technologii panoramy 360°,
  - zestaw gier multimedialnych,
  - warsztaty fotograficzne i plastyczne.

       Nasi uczniowie wzięli również udział w konkursach oraz quizach o Unii Europejskiej. Oryginalny sposób prezentacji zrealizowanych projektów unijnych za pomoc± interaktywnych eksponatów, symulacji komputerowych, cyfrowych wizualizacji, multimedialnych gier i zabaw zagwarantowały uczniom wspaniał± zabawę.

  Danuta Rzepecka

  >>GALERIA <<  ,,TALESIK''  W klasie IIa była otwarta jesienna kawiarenka matematyczna ,,Talesik". Uczniowie losowali zadania tekstowe, rozwi±zywali je, a w nagrodę mogli usi±¶ć w kawiarence i zje¶ć pyszne ciasteczka i ciasta. Przygotowane i podawane przez rodziców pyszno¶ci bardzo smakowały dzieciom. Zabawy, muzyka, oraz ciekawostki o znanych matematykach uprzyjemniły wszystkim pobyt w kawiarence. Już teraz zapraszam uczniów klasy IIb i IIc do udziału w naszym listopadowym spotkaniu.
  >>GALERIA <<

  Ewa Szturmińska
  I GMINNY TURNIEJ KLAS V W PIŁKĘ NOŻNˇ O PUCHAR BURMISTRZA ROGO¬NA
  23.10.2013 r.


  >>GALERIA <<  PASOWANIE NA UCZNIA
  23.10.2013 r.


  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  Autor zdjęć: AGENCJA FOTOGRAFICZNA - Janowiec  LEKCJA BIBLIOTECZNA
  23.10.2013 r.


  >>GALERIA <<  Akcja Kartka dla Oliwki- spełniamy marzenia małej dziewczynki!


       Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej nr 3 zachęceni przez pani± Ewę Szturmańsk± wykonali kartkę urodzinow± dla Oliwki, która 27 paĽdziernika 2013 roku będzie obchodziła swoje 6 urodziny. Nie byłoby może w tym nic dziwnego i nic nadzwyczajnego gdyby nie dwie sprawy. Pierwsza, że Oliwka choruje na białaczkę, druga- to, że jej największym marzeniem jest otrzymać jak najwięcej kartek urodzinowych.
       Chc±c spełnić marzenie dziewczynki, uczniowie wykonali 200 kartek urodzinowych! Wykazali przy tym swoj± empatię i zrobili dobry uczynek, który z pewno¶ci± do nich wróci. Dzieci z klasy 2a zobowi±zani przez wychowawcę wy¶l± wszystkie te życzenia. Do akcji przył±czyła się też ¶wietlica szkolna i biblioteka
  >>GALERIA <<

  Katarzyna Stanicka
  Miesi±c Bibliotek Szkolnych


       W paĽdzierniku obchodzimy Miesi±c Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje gło¶ne czytanie ksi±żek w czasie długiej przerwy.
       W każdy wtorek i czwartek przybliżana jest twórczo¶ć Grzegorza Kasdepke i Francesci Simon. Ku uciesze pań bibliotekarek dzieci chętnie przychodz± do biblioteki szkolnej, by posłuchać przygód „Detektywa Pozytywki”, czy „Koszmarnego Karolka”.
  >>GALERIA <<

  Katarzyna Stanicka  INTERNETOWY TEATR TELEWIZJI DLA SZKÓŁ-CALINECZKA
  22.10.2013 r.


  >>GALERIA <<  Wycieczka klasy IIB Kórnik - Rogalin
  24.10.2013 r.


       W czwartek 24 paĽdziernika 2013 r. odbyła się wycieczka klasy IIB do Kórnika i Rogalina. Pogoda w tym dniu nam dopisała było pięknie i słonecznie. W Kórniku zwiedzili¶my zamek - zabytkow± rezydencję historycznych rodów Górków i Działyńskich. Obecnie jest to siedziba muzeum i Biblioteki Kórnickiej PAN. Pocz±tki zamku sięgaj± ¶redniowiecza, jego obecny kształt pochodzi z połowy XIX wieku. 11 lipca 2011 roku obiekt uznany został za Pomnik historii Polski.
  Obecnie w zamku mie¶ci się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeĽby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra. Najokazalszym wnętrzem rezydencji jest Sala Mauretańska, nawi±zuj±ca do Dziedzińca Lwów w Alhambrze, pocz±tkowo przeznaczona na bibliotekę, póĽniej na salę muzealn±, do dzisiaj eksponuj±ca pami±tki narodowe. W pokoju pod wież± eksponowane s± też zbiory etnograficzne i przyrodnicze przywiezione przez Władysława Zamoyskiego z Australii i Oceanii.
       Po zwiedzeniu zamku udali¶my się do arboretum, które zostało założone w 1. połowie XIX wieku wokół zamku w Kórniku przez jego wła¶ciciela, hrabiego Tytusa Działyńskiego. Dzieło to kontynuował jego syn Jan Kanty Działyński oraz wnuk Władysław Zamoyski. Pierwotnie był to jednak ogród w stylu francuskim założony przez Teofilę z Działyńskich Szołdrsk± - Potulick±.      W kolekcji arboretum znajduj± się kilkusetletnie okazy drzew rodzimych, przede wszystkim lip, buków, i dębów, jak i dobrze zadomowione ponad stuletnie egzemplarze egzotycznych magnolii drzewiastych, jodeł greckich czy cypry¶nik błotny. S± tu także kolekcje brzóz, jabłoni i wi¶ni oraz krzewów ozdobnych: lilaków, forsycji, tawuł, różaneczników i azalii. W Kórniku dokonano aklimatyzacji takich gatunków jak jodła koreańska, żywotnik zachodni, jodła Veitcha czy kolkwicje chińskie. Nowe i stare gatunki i odmiany drzew i krzewów s± rozmnażane w Szkółkach Kórnickich.
       Obecnie na terenie arboretum w Kórniku znajduj± się Instytut Dendrologii PAN z ogrodami do¶wiadczalnymi oraz muzeum dendrologicznym.
       Z Kórnika przejechali¶my do Rogalina, gdzie nad brzegiem Warty (w tzw. starorzeczu Warty) rosn± dęby rogalińskie - pomniki przyrody. Jest to największe w Europie skupisko pomnikowych dębów, położone na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Liczy sobie ok. 2000 dębów, z których najpotężniejsze maj± pnie o obwodzie sięgaj±cym 9 m, a wszystkie o obwodzie pow. 2 m s± chronione. Najsłynniejsze z nich to Lech, Czech i Rus, maj±ce ok. 700 lat (przed badaniami dendrochronologicznymi ich wiek oceniano na blisko 1000 lat). Na rogalińskich dębach żyje także będ±cy pod ochron± kozioróg dębosz.
  >>GALERIA<<  Lekcja historii
  22.10.2013 r.

       Aby przybliżyć dzieciom wydarzenia sprzed blisko 30 lat na lekcję historii zostali zaproszeni: Pani Danuta Kołodziejczak - emerytowana nauczycielka historii i Pan Zdzisław Hinz - były dyrektor naszej szkoły. Pani Danuta w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o spotkaniach z Powstańcami Wielkopolskimi, o zbieraniu eksponatów do Izby Pamięci po¶więconej Powstańcom. Pan dyrektor opowiadał o tym, jak budowano ,,trójeczkę". Dzieci zadawały pytania, na które go¶cie chętnie odpowiadali. Spotkanie z byłymi pedagogami było dla uczniów klasy szóstej ciekawym do¶wiadczeniem.
  >>GALERIA <<

  Renata Piechowiak


  Lekcja przyrody w terenie.
  17.10.2013 r.

       W czwartek, 17 paĽdziernika, uczniowie klasy II c z wychowawczyni± wybrali się na piesz± wycieczkę, aby z bliska podziwiać uroki jesieni w lesie.
  Dzieci podziwiały barwy li¶ci, a przy okazji uczyły się rozpoznawać gatunki drzew. Każdy uczeń bardzo dokładnie mógł obejrzeć wybrane drzewo i jego li¶cie, zbadać fakturę kory, a następnie zanotować swoje obserwacje. Uczniowie z zainteresowaniem porównywali swoje notatki i wymieniali spostrzeżenia.
       Dzieci zachwycone barwami jesiennego lasu zbierały kolorowe li¶cie tworz±c piękne bukiety.
  Taka lekcja przyrody zostanie im na długo w pamięci.

  Grażyna Karoń

  >>GALERIA <<  KLASA IIIa W DENDRO
  15.10.2013 r.

       15 paĽdziernika 2013- klasa 3a z wychowawczyni± K. Frankowsk± oraz K. Stanick± wizytowała w Dendro- największej firmie rogozińskiej, która za jedno z ważnych działań w ¶rodowisku lokalnym uznała finansowanie obiadów dla kilkudziesięciu uczniów w RogoĽnie z rodzin o skromnych dochodach. Z tej to okazji Pani Dyrektor skromnym upominkiem i bukietem pięknych kwiatów podziękowała sponsorowi- prezesowi panu Sebastianowi Łuczyńskiemu za szlachetne działania na rzecz uczniów SP-3.
       Zwiedzanie zaczęło się od wielkiej sali konferencyjnej gdzie dzieci obejrzały krótki filmik przedstawiaj±cy produkcję pianki, materaców i pokrowców. Następnie na własne oczy uczniowie mogli zobaczyć jak wytwarza się piankę , z której póĽniej powstaj± jedne z najbardziej wygodnych materaców.
  Duże wrażenie zrobiły wielkie magazyny, w których przechowywane s± silosy ze zwi±zkami chemicznymi, laboratoria, gdzie testuje się jako¶ć pianki i wreszcie szwalnia oraz pakowanie gotowych wyrobów.
       Wycieczka wzbudziła duże zainteresowanie zwiedzaj±cych uczniów, którzy ciekawi nowinek nie wstydzili się zadawać pytań czy na własnej skórze testować materaców.

  Katarzyna Stanicka

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  E-TWINNING

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  14.10.2013 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
  14.10.2013 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<

  PAMIĘTAJˇ O ZDROWYM ODŻYWIANIU
  >>GALERIA <<  INTERNETOWY TEATR TELEWIZJI DLA SZKÓŁ-PANTOMIMA "MIKROKOSMOS"
  07.10.2013 r.


  >>GALERIA <<  PLAC ZABAW JUŻ OTWARTY


  >>GALERIA <<  MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
  03.10.2013 r.
  Na terenie parku w Objezierzu 3 i 8 paĽdziernika odbyły się Mistrzostwa Powiatu Obornickiego w Indywidualnych i Drużynowych Biegach Przełajowych. Uczniowie naszej szkoły zostali najlepsz± drużyn± powiatu i w ten sposób wywalczyli sobie prawo startu w Finale Wojewódzkim, który to odbył się 10.10.13 w Poznaniu. Na tych zawodach drużyna została sklasyfikowana w trzeciej dziesi±tce.

  Skład drużyny: SZYCHTA NATALIA, DROP DARIA, KABAT OLIWIA, NEUMANN PATRYCJA, WOJTKOWIAK MARTA, MAGDZIARZ MARTYNA, ROSÓŁ KAJA, ROSÓŁ WIKTORIA, KOŁODZIEJ KRYSTIAN, WIESE MARTIN, ZIELIŃSKI PIOTR, ZŁOCH JAKUB, KORNOBIS FRANCISZEK, BISKUPSKI JAKUB.

  W indywidualnych biegach w swojej kategorii wiekowej złoty medal zdobyli Neumann Patrycja i Zieliński Piotr. W kat. rocz. 2002 i mł. wicemistrzem powiatu zastała Pierwoła Katarzyna a trzecie miejsce zajęła Magdziarz Martyna.

  Wyżej wymienieni uczniowie będ± reprezentowali nasz± szkołę oraz powiat obornicki w Mistrzostwach Województwa, które odbęd± się na wiosnę w Żerkowie.


  Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.  ZDROWO I SMACZNIE W KLASIE IIB
  03.10.2013 r.

  >>GALERIA <<  ODWIEDZINY POLICJANTÓW
  03.10.2013 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  APEL ,,SPRZˇTANIE ¦WIATA 2013''
  28.09.2013 r.

  >>GALERIA <<  ,,MONSTER SHOW"
  24.09.2013 r.

  >>GALERIA <<  INTERNETOWY TEATR TELEWIZJI DLA SZKÓŁ-BAJKA O PRZEDSIĘBIORCZYM JANKU I JEGO NIEMˇDRYCH BRACISZKACH
  20.09.2013 r.


  >>GALERIA <<  INTERNETOWY TEATR TELEWIZJI DLA SZKÓŁ-JA¦ I MAŁGOSIA
  12.09.2013 r.


  >>GALERIA <<  Dnia 9 wrze¶nia 2013 roku wznawiamy zajęcia w ¶wietlicy opiekuńczo - wychowawczej ,,Gratka Puchatka''. Zajęcia będ± odbywały się od poniedziałku do ¶rody, od 16:15 do 17:45 w ¶wietlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Seminarialnej 16.
  Zapraszamy dzieci, które uczęszczały do ¶wietlicy w roku szkolnym 2012/2013.


  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
  02.09.2013 r.

  >>GALERIA <<

  >>Rok szkolny 2012/2013 <<
  >>Rok szkolny 2011/2012 <<
  >>Rok szkolny 2010/2011 <<
  >>Rok szkolny 2009/2010 <<
  >>Rok szkolny 2008/2009 <<
  >>Rok szkolny 2007/2008 <<
  >>Rok szkolny 2006/2007 <<