tesco22014
Nauczycielka SP3 w Rogoźnie odbierająca dyplomy Uczniowie SP3 w Rogoźnie z upominkami Uczniowie SP3 w Rogźnie