Dyrektor szkoły
mgr Paweł Bździak
         
         
wicedyrektor
mgr Elżbieta Kowala
 
wicedyrektor
mgr Marta Skrzypczak