Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Kowala
         
         
wicedyrektor
mgr Joanna Grabowska
 
wicedyrektor
mgr Marta Skrzypczak