ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

>>Galeria<<
POŻEGNANIE ABSOLWENTA

>>Galeria<<
DYSKOTEKA KLAS VI

>>Galeria<<
FESTYN RODZINNY 2007

>>Galeria<<


CIEKAWE SPOTKANIE

31 maja 2007r. przebywał w naszej szkole pan Henryk Wereda - niewidomy nauczyciel muzyki w O¶rodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zainspirowani tematyk± omawian± na zajęciach lekcyjnych, zaprosili¶my go, aby nam opowiedział o codziennym życiu osób pozbawionych wzroku. Pan Henryk okazał się osob± niesłychanie żywiołow± i obdarzon± duż± dawk± poczucia humoru. Byli¶my pod wrażeniem jego umiejętno¶ci muzycznych, silnego głosu, jego charyzmy. Podczas czterech godzin lekcyjnych, spotkał się z klasami: 3c i 3d, 3a i 3b, 1c i 1d oraz 2c i 2d. Dowiedzieli¶my się jak powstaje pismo Braille?a, zobaczyli¶my tabliczkę i ,,długopis" do robienia znaków liter oraz maszynę do pisania. Mogli¶my popróbować, jak należy się nimi posługiwać. Widzieli¶my też książki i gazety dla niewidomych. Poznali¶my sposób czytania godzin na specjalnym zegarku. Obserwowali¶my, w jaki sposób pan Henryk posługuje się biał± lask±- poznali¶my jej przeznaczenie. Mieli¶my wiele pytań, na które pan Wereda odpowiadał, cierpliwie i z humorem. Usłyszeli¶my o różnych zdarzeniach z jego życia, wydawałoby się - niewesołych, o których opowiadał w taki sposób, jakby to były wesołe przygody. Na koniec każdego ze spotkań zachęcił dzieci do wspólnego ¶piewania przy akompaniamencie płyn±cym z komputera, który obsługiwał z niebywał± sprawno¶ci±. To było bardzo interesuj±ce przeżycie, a jednocze¶nie lekcja, której dzieci łatwo nie zapomna. Dziękuj±c panu Henrykowi za to spotkanie, wręczyli¶my mu pami±tkow± kartkę, któr± na pewno mógł ,,zobaczyć" dotykiem i przekaz pieniężny na sumę 420 zł. Kwotę tę już w grudniu uzyskali uczniowie wszystkich klas trzecich ze sprzedaży ozdób ¶wi±tecznych podczas kiermaszu. Była ona przeznaczona na działalno¶ć Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabo Widz±cym Absolwentom O¶rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach ,,BYĆ POTRZEBNYM".

Opracowała: Sławomira Mickiewicz

RAZEM Z PYRKIEM ...

!9 kwietnia 2007r. drużyna składaj±ca się z uczniów klas trzecich reprezentowała nasz± szkołę w Gminnym Turnieju ,,Z Pyrkiem bezpieczniej". Byli to: Weronika Handzel - kl. 3d, Paulina Górzna - kl.3c i Jakub Sobkowski - kl. 3b. W organizację konkursu zaangażowane były: Policja , Straż Pożarna, Służby Le¶ne, Sanepid oraz Urz±d Miasta i Gminy RogoĽno. Składał się on z trzech czę¶ci:
- prezentacja szkoły
- test z wiedzy o bezpieczeństwie
- konkurencje sprawno¶ciowe.
Walka była zażarta, byli¶my w ¶cisłej czołówce, aż wreszcie (po 4 dogrywkach) ulegli¶my i zajęli¶my ostatecznie II miejsce. Do konkursu uczniów przygotowywały nauczycielki klas trzecich: p. Sławomira Mickiewicz, p. Anna Wysocka i p. Katarzyna Dolata.
Nasz± prezentacj± szkoły była rapowa piosenka, do której słowa ułożyły p. Sławomira Mickiewicz i p. Anna Wysoka. Oto ona:

Nasza szkoła jest wesoła Szkoła z klas± - każdy wie
Wszystkich uczniów jest sze¶ciuset
Tutaj chętnie ucz± się

Sala komputerów i duża stołówka
Kolorowe klasy, pomysłów pełna główka
Szerokie korytarze, boisko dookoła
To jest wła¶nie nasza podstawowa szkoła.

Ta z numerem trzy - to szkoła niemała
Powstańców Wielkopolskich swe imię przybrała
Mie¶ci się w RogoĽnie na Seminarialnej
Lubimy nasz± szkołę, tu jest bardzo fajnie.

W szkole pani uczy
Posłuchać jej wypada
Wszystkie m±dre słówka
Przyjmuje moja główka
Lecz czasem natrętna
My¶l po głowie skacze:
Lekceważ dobre rady
Zachowaj się inaczej

Zabierz piłkę i z koleg±
Graj na drodze - to nic złego!
Gdy się spieszysz, czasu mało-
Biegnij przez ulicę ¶miało!

Rozpal ogień - łatwa sprawa
To dopiero jest zabawa!
Chata wolna! To jest pole
Do popisów!

NIE POZWOLĘ!
Kiedy jeste¶ w domu sam
Musisz wiedzieć, że i tam
Czyha wiele niebezpieczeństw
Na nierozsądne dzieci.

Nie baw się ogniem!
Nie wł±czaj żelazka! 2x
Uważaj, gdy przewód wyjmujesz z gniazdka!

Razem :
O tym wszystkim nam mówiły
Nasze panie z całej siły
I policjant ze swym pieskiem
I pan strażak i pan le¶nik

Aby¶my bezpieczni byli w każdej chwili 2x
Nasze miłe panie - cała ich kolekcja
Wciąż o bezpieczeństwie
Mówi± nam na lekcjach

Maj± rację - wiemy - i każdy z nas to powie:

Z TRÓJECZKI UCZNIOWIE, DBAJA O SWE ZDROWIE !

UCZNIOWIE Z TRÓJECZKI- ZAWSZE SA BEZPIECZNI !

NASZE SZKOLNE SPOŁECZEŃSTWO ZAWSZE DBA O BEZPIECZEŃSTWO! ( 2x)


Co? Nie wierzycie? To zobaczcie sami.
Do naszej szkoły was zapraszamy! 2x


-----------------------------------------------------
Bawili¶my się doskonale! Byli z nami również kibice - czyli nasi koledzy i koleżanki - którzy cały czas zagrzewali nas do walki. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrody. Zobaczcie to na zdjęciach.

Opracowała: Sławomira Mickiewicz

POWIDZ- 01 CZERWCA 2007 R.

Dnia 1 czerwca 2007 roku odbyła się wycieczka do 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. Na wycieczkę pojechał Samorz±d Uczniowski oraz uczniowie angażuj±cy się na rzecz naszej szkoły (w sumie 40 uczniów). Wyjechali¶my o godzinie ósmej rano. Pierwszym naszym celem była Baza Lotnicza. Podróż trwała około dwóch godzin. W Powidzu można było zwiedzać czołgi, radiowozy policyjne, samoloty i wiele innych pojazdów wojskowych. Na końcu mieli¶my okazję ogl±dać pokaz lotniczy samolotu F16. Po opuszczeniu jednostki wojskowej wyruszyli¶my do RogoĽna. W drodze powrotnej zatrzymali¶my się w GnieĽnie, by zobaczyć Katedrę i pomnik Bolesława Chrobrego. Kończ±c wizytę w GnieĽnie, każdy z uczestników wycieczki mógł delektować się duż± porcją lodów. S±dzę, iż większo¶ć z nas nie zapomni tego dnia. Wrażeń było pod dostatkiem, a wycieczkę uważam za bardzo udan±.

Iwona SłowińskaWycieczka bardzo mi się podobała. Zwiedzali¶my piękn± bazę lotnicz± w Powidzu: czołgi, samoloty, działa. Obejrzeli¶my również przelot samolotu F16 oraz pokazy policji i straży. Było wspaniale.

Sonia FrieskeNa wycieczce w Powidzu było bardzo ciekawie. Ogl±dali¶my dużo wojskowych maszyn stacjonuj±cych na l±dzie i nie tylko. Najbardziej podobał mi czołg z wyrzutniami rakiet, a pod koniec wycieczki darmowe lody w GnieĽnie. Dzięki wycieczce mogli¶my zwiedzać pojazdy wojskowe, które na co dzień s± niedostępne dla cywilów. Podsumowuj±c wyjazd, stwierdzam, że było bardzo fajnie.

Mateusz Br±czewskiWedług mnie wycieczka była bardzo ciekawa. Najbardziej podobały mi się pokazy antyterrorystyczne. Cieszę się, że widziałam samolot F-16. Jestem bardzo wdzięczna organizatorom wycieczki. Nigdy nie zapomnę tego miejsca.

Katarzyna BurzyńskaMoim zdaniem wycieczka była interesuj±ca. Pogoda nam sprzyjała. W Powidzu odbyły się ciekawe pokazy i wesołe zabawy, w których uczestniczyli moi koledzy oraz koleżanki.

Marta FranckowskaWycieczka bardzo mi się podobała. W Powidzu było dużo atrakcji, a nawet można było wej¶ć do każdego pojazdu wojskowego. Najbardziej podobał mi się pokaz lotu F-16. W drodze powrotnej zatrzymali¶my się w GnieĽnie. Ogólnie dzień ten uważam za mile spędzony.

Igor ZalewskiW Bazie Lotniczej było dużo ciekawych pojazdów wojskowych. Najbardziej podobał mi się pokaz lotniczy F-16. Organizatorzy przygotowali różne konkursy tj.: karaoke, malowanie na asfalcie. Moim zdaniem wycieczka do Powidza była super.

Bartek BanaszakW dniu 01.06.2007r. brałem udział w wycieczce do Powidza. Zwiedzali¶my tam lotnisko wojskowe. Bardzo podobał mi się samolot F-16.

Dawid BednarzW bazie lotniczej podobały mi się maszyny wojskowe, przejażdżka wozem policyjnym i pryskanie wod±. Ciekawy był również pokaz lotniczy samolotu F16, a w drodze powrotnej darmowe lody w GnieĽnie. Podsumowuj±c wycieczkę uważam za udan±.

Kuba Kruger

Galeria


Już pięknie pisz±...

14 maja 2007r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Pisania Uczniów Klas I. Uczestniczyło w nim trzyna¶cioro dzieci z pięciu szkół naszej gminy (SP Budziszewko, ZS Go¶ciejewo, SP Parkowo, SP 2 i SP 3 RogoĽno). Konkurs obejmował zagadnienia kształtnego i poprawnego przepisywania, układania i zapisywania wyrazów i zdań z rozsypanek oraz samodzielne pisanie. Komisja oceniaj±ca składała się z nauczycieli-opiekunów przybyłych na konkurs wraz z uczniami. Oceniano poprawno¶ć ortograficzn± i gramatyczn± wykonywanych zadań oraz staranno¶ć pisma.
Poziom wykonania przez dzieci zadań konkursowych był bardzo wysoki.
Wyniki przeprowadzonego testu były następuj±ce:
I miejsce - Jakub Łubianka ( SP 3 RogoĽno)
II miejsce - Agata Smykowska ( SP 3 RogoĽno)
III miejsce - Patrycja Gembiak ( SP 2 RogoĽno )
Wszystkie dzieci uczestnicz±ce w konkursie zostały nagrodzone. Otrzymały również słodki poczęstunek i herbatę.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Sławomira Mickiewicz - nauczycielka nauczania zintegrowanego, z pomoc± p. Katarzyny Frankowskiej i p. Ewy GindyDzień Unii Europejskiej

Z okazji Dnia Unii Europejskiej uczniowie SP3 każdego roku wykonuj± różne zadania zwi±zane z t± tematyk±. W tym roku jednym z nich było zaprojektowanie polskiego Syriusza. Syriusz to maskotka Unii Europejskiej. Nazwa jej pochodzi od najja¶niejszej gwiazdy. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza nawi±zuj±c do swojej kultury i tradycji. Europejski Syriusz to stonoga ubrana w niebiesko-granatowy strój, z flagą UE na koszulce. Trzeba przyznać, że uczniowie wykazali się ciekawymi pomysłami. Polski Syriusz ubrany był w strój górala z ciupag± i oscypkiem, inny wyst±pił w stroju Krakowiaka, wielu uczniów przedstawiło go w biało-czerwonym stroju polskiego sportowca. Polskie Syriusze pięknie ozdobiły szkolny korytarz.

Opracowała: Marlena Garstecka

10 maja 2007

KONKURS

9 maja kolejny raz obchodzili¶my Dzień Unii Europejskiej. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 3 odbył si¶ Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu było m.in. promowanie wiedzy dotyczącej problematyki europejskiej oraz wzbudzenie zainteresowań innymi krajami i otaczaj±c± nas rzeczywisto¶ci±. Do konkursu przyst±piły 4 szkoły: SP Go¶ciejewo, SP Parkowo, SP Pru¶ce i SP3 RogoĽno. Temat Unii Europejskiej nie należy do łatwych, mimo to uczniowie reprezentowali wysoki poziom. Dyrektor SP3 mgr Barbara Gruszczyńska powitała wszystkich uczestników i podkre¶liła, że wyróżnieniem i satysfakcj± powinien być dla nich sam udział w konkursie, którego tematyka dotyczy wszystkich Polaków, Europejczyków.


I miejsce zajęła Magda Magiera(SP3 RogoĽno),
II miejsce Patryk Gomulec (SP Go¶ciejewo),
III miejsce zajęła Julita Królczyk (SP Pru¶ce).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy nagrody ksi±żkowe. Organizatorki konkursu Marlena Garstecka i Renata Piechowiak dziękuj± opiekunom: pani Radosławie Jurga, pani Wioletcie Szafran oraz pani Agnieszce M. Grefling za przygotowanie uczniów oraz pomoc w sprawnym przeprowadzeniu konkursu.

Opracowała: Marlena Garstecka

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

Galeria