Christmas quiz
ENGLISH TONGUE TWISTERSJęzyk angielski gramatyka klasy 4-6

Język angielski słownictwo klasy 4-6


insta.ling.pl
skuteczna nauka słówekW aplikacji Insta.Ling bierze aktywny udział klasa 6 A. Już drug± edycje szóstoklasiści ucz± się słówek z języka angielskiego za pomoc± tej aplikacji. Insta.Ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać now± wiedzę. Zamiast wielogodzinnych uczenia się słówek przed sprawdzianem, uczniowie motywowani s± do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesję powtarzania materiału.

Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka b±dĽ frazy do zdania wy¶wietlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej niż jedn± prawidłow± odpowiedĽ, pozwalaj±c na stosowanie synonimów. W przypadku błędu wy¶wietlana jest poprawna odpowiedĽ. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora.

Taka forma nauki pozwoliła uczniom powtórzyć i utrwalić słownictwo do Sprawdzianu w klasie VI oraz na bież±co przyswajać nowe słownictwo. Takie podej¶cie zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemno¶ci±.

Dodatkowo uczniowie wszystkich klas korzystali również z portalu angielski.edu.pl oraz nauczyli się korzystać ze słownika internetowego ling.pl.Z ANGIELSKIM PRZEZ WIELKˇ BRYTANIĘANGIELSKIE ZAGADKIZwycięzcy multimedialnego konkursu "The round trip of Britain" 2016

Najwyższe wyniki uzyskali:

 • w klasach IV Mikołaj Grabowski kl. 4c 29 /30 pkt
 • w klasach V Kinga Kowalczyk kl. 5d 28 /30pkt
 • w klasach VI Nadia Landowska kl.6a 29 /30pkt
  Congratulations!!!

  Lecimy do Londynu i Edenburga na wakacje

  EDENBURG


  LONDYN