Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
26.06.2015 r.

>>GALERIA <<POŻEGNANIE ABSOLWENTA 2015
26.06.2015 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2014/2015

KLASA VI a
wychowawca: mgr Magdalena HajtKLASA VI b
wychowawca: dr Aleksandra KulupaKLASA VI c
wychowawca: mgr Danuta RzepeckaKLASA VI d
wychowawca: mgr Joanna Kania
Michał Łatka laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA
27 maja 2015 r.- ceremonia wręczenia nagród w uczelni Vistula w Warszawie>>GALERIA <<LAUREATKI POWIATOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
,,STˇD JESTEM - TO MOJA MAŁA OJCZYZNA''

23.06.2015 r.

W Bibliotece Publicznej w Obornikach odbyło się podsumowanie kolejnej edycji projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Obornickiej pt. ,,St±d jestem - to moja mała Ojczyzna'', który zakładał realizację następuj±cych zagadnień:
     1.Ja, moja rodzina, mój dom i jej tradycje
     2.Moja szkoła - jej historia i tradycje
     3.Moje miasto / mój region - historia, tradycje, przyszłość
Zagadnienia można było realizować w formie prac plastycznych, literackich oraz jako opracowanie multimedialne. Nasz± szkołę reprezentowali uczeniowie klas IV-VI, których prace zajęły bardzo wysokie miejsca w kategoriach:

Prace plastyczne - kategoria album
     Mchał Łatka - I miejsceOpracawania multimedialne:
     Dominika Strzępka - I miejscePrace literackie:
     Sonia Ratajczak - II miejsceSerdeczne gratulacje!OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ,,ALBUS 2015''


Uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie ALBUS 2015 z języka niemieckiego. Byli to:
z klas 4 - Nikol Babicz, Michaela Babicz,Sara Frankiewicz, Nicola Grabus, Maja Kamińska,Patryk Masternak,
z klas 5: Zuzanna Frost i Ernest Włodarczyk
z klas 6:Marzena Just, Martyna Magdziarz, Zuzanna Ortyl, Marta Pilarska, Kaja Rosół,Wiktoria Rosół i Patrycja Urbańska

Martyna Magdziarz zajęła 7 miejsce i otrzymała dyplom laureata. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy dobrych wyników. Szczególne gratulacje składamy Martynie Magdziarz z klasy 6a, która wykazała się ogromn± wiedz± z języka niemieckiego i została laureatem na szczeblu ogólnopolskim.

Danuta Rzepecka


Zuzanna Ortyl, finalistk± VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.


Konkurs organizowany był przez Małopolskiego Kuratora O¶wiaty w porozumieniu z innymi Kuratorami O¶wiaty. Współorganizatorem konkursu była Fundacja Armii Krajowej w Londynie. Konkurs był konkursem tematycznym.
Celem konkursu było:
 • poznawanie jednostkowych losów i przybliżenie uczestnikom dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski,
 • przywrócenie naszej pamięci osób nieznanych, mało znanych b±dĽ zapomnianych, które ze względu na swoj± biografię
  i wyznawane warto¶ci mog± się stać kim¶ znacz±cym w kształtowaniu postaw uczniów i budowaniu ich tożsamo¶ci,
 • inicjowanie poszukiwań Ľródeł historycznych i możliwo¶ć przedstawienia efektów tych poszukiwań,
 • kształtowanie szacunku do warto¶ci demokratycznych takich jak: wolno¶ć, pluralizm, tolerancja, patriotyzm,
 • promowanie osi±gnięć uczniów i nauczycieli.

  Konkurs skierowany był do uczniów:
 • klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski,
 • szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych,
 • szkół polonijnych i punktów nauczania języka polskiego spoza granic kraju – „szkół sobotnich” działaj±cych przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp.

  W ramach konkursu uczniowie przygotowywali samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualn± pracę w formie biografii, wywiadu, eseju, opowiadania, opart± na Ľródłach historycznych (np. listy, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, dokumenty – również rodzinne zdjęcia).

  Zuzanna Ortyl napisała pracę pt. „Od przeszło¶ci do przyszło¶ci. Biografia pani Wojciechy Dutkiewicz – patronki Muzeum Regionalnego w RogoĽnie.”

  02 marca 2015r. zakończył się etap szkolny. Praca została wyłoniona i przesłana do komisji wojewódzkiej w Poznaniu.

  30 kwietnia 2015r. ogłoszono listę zwycięzców konkursu z województwa wielkopolskiego.
  Uczennica została finalistk± VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989” dla uczniów szkół podstawowych.

  28 maja 2015 r. w czwartek w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowuj±ce finał wojewódzkiego etapu konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989”.

  Finał ogólnopolski odbył się 1 czerwca 2015 r. w Krakowie. Tego dnia o godz. 9:20 Zuzanna stanęła przed komisj± złożon± z członków Polskiej Akademii Umiejętno¶ci oraz pracowników małopolskiego Kuratorium O¶wiaty, przedstawiaj±c zarówno swoj± pracę, jak i odpowiadaj±c na pytania komisji. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w auli Polskiej Akademii Umiejętno¶ci w Krakowie. Spotkanie otworzył małopolski kurator o¶wiaty Aleksander Palczewski.

  Podczas gali ogólnopolskiej Zuzanna zaprezentowała pracę konkursow±. Otrzymała podziękowanie za przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji multimedialnej podczas Gali finałowej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989”.


  >>GALERIA<<  GALA FINAŁOWA II EDYCJI PROJEKTU ,,eSZKOŁA WIELKOPOLSKA
  - CYFROWA DZIECIĘCA ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN''

  23.06.2015 r.

  >>GALERIA<<


  ORSZAK PRZEMYSŁA II
  20.06.2015 r.

  >>GALERIA<<  Pożegnalny mecz klasy III c
  18.06.2015 r.

  W czwartek,18 czerwca na boisku w Garbatce odbyło się spotkanie rodziców i uczniów klasy III c. Mino, że pocz±tkowo pogoda nie zachęcała do zabawy, spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze. Rodzice i uczniowie bawili się ¶wietnie podczas meczu piłki nożnej oraz zabaw przy ognisku. Było to ostatnie nasze spotkanie w tym składzie. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękuję za organizację i wspaniał± zabawę, która sprawiła dzieciom wielk± frajdę. Dziękuję też, za trzyletni± współpracę i życzę wszystkim moim wychowankom oraz ich rodzicom sukcesów na kolejnym etapie edukacji. Powodzenia!

  Grażyna Karoń

  >>GALERIA<<  XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
  17.06.2015 r.

  17 czerwca 2015 roku w Skokach odbyła się uroczysto¶ć wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Nie zabrakło tam również naszej uczennicy, która zajęła pierwsze miejsce. Ten wielki sukces osi±gnęła Dobrochna Marchwiak (klasa 5a). Jej wiedza o naszej małej ojczyĽnie jest niezwykle szeroka i wszechstronna. Dobrochna – GRATULACE.

  Renata Piechowiak

  >>GALERIA<<  MICHAŁ WYRÓŻNIONY W FINALE III EDYCJI KONKURSU ,,JESTEM POLAKIEM''
  15.06.2015 r.

  15 czerwca 2015 r. W Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile odbył sie Wielki Finał III edycja konkursu ,,JESTEM POLAKIEM''o nagrodę Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska. Tegoroczna edycja skupiona była wokół ważnej rocznicy jak± jest 25-lecie Samorz±du Terytorialnego w Polsce. Patronat nad wydarzeniem obj±ł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Konkurs obejmował 3 moduły: plastyczny, multimedialny i opisowy. Adresowany był do młodzieży szkolnej następuj±cych kategorii wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
 • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
 • młodzież gimnazjalna,
 • młodzież ponadgimnazjalna.

  Uczeń naszej szkoły Michał Wysocki z klasy 5c wykonał prezentację multimedialn± przedstawiaj±c± nowoczesne rozwi±zania w samorz±dności - „Moja gmina po 25ciu latach”. Praca Michała została wyróżniona spośród 140 nadesłanych prac z 40 szkół północnej wielkopolski.
  Serdeczne gratulacje!

  Dorota Zieniuk
  >>GALERIA<<  Gminny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych
  09.06.2015 r.

  W dniu 9 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie brali udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Poziom umiejętno¶ci pisania uczniów był bardzo wysoki i wyrównany. Każdy z uczestników poczuł się zwycięzc±, gdyż reprezentował swoj± szkołę. Najlepiej pisz±cymi uczniami zostali:

  I miejsce Stanisław JóĽwiak z SP 2 RogoĽno,
  II miejsce Dominika Abraham z Sp3 RogoĽno,
  III miejsce Maciej Zieliński z Sp2 RogoĽno .

  Za wspaniałe przygotowanie do konkursu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni licznymi upominkami. Serdecznie dziękujemy opiekunom za udział i przygotowanie uczniów do konkursu.

  Organizatorki: J. Daleka, K. Frankowska

  >>GALERIA<<  ,,Zryw Wolnych Serc''
  01.06.2015 r.

  >>GALERIA<<  DZIEŃ DZIECKA W KLASACH DRUGICH
  01.06.2015 r.

  >>GALERIA<<  PRZEGLˇD PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ “i AM A STAR 2015”
  01.06.2015 r.

  1 czerwca 2015r. to był szczególny dzień dla uczniów naszej szkoły z dwóch powodów: ponieważ jest to Dzień Dziecka oraz uczniowie naszej szkoły mieli możliwo¶ć za¶piewania swojej ulubionej piosenki po angielsku na dużej scenie. Już po raz pi±ty uczniowie naszej szkoły ¶piewali piosenki po angielsku swoich ulubionych wykonawców. W tym roku wyst±piło 19 uczniów, którzy za¶piewali 8 piosenek. Zabawa była wy¶mienita, cała sala ¶piewała z wykonawcami, nawet nauczyciele, którzy zrobili niespodziankę i na koniec za¶piewali uczniom piosenkę „Wszystkie dzieci nasze s±” Majki Jeżowskiej.

  Magdalena Milewska


  FESTYN RODZINNY
  30.05.2015 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  Olbrzymi sukces Dobrochny, Julki i Oli!
  29.05.2015 r.

  Dnia 29 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Tarnowie odbył się X Powiatowy Konkurs Mitologiczny przeznaczony dla uczniów klas pi±tych i szóstych szkoły podstawowej. Zgodnie z regulaminem konkursu szkoła może wytypować jedn± drużynę. W tym roku nasz± szkołę reprezentowały: Dobrochna Marchwiak (kl. 5a), Julia Garstecka (kl. 6d), Aleksandra Żygilewicz (kl. 6d). Dziewczyny wykazały się bardzo duż± wiedz± mitologiczn± i zajęły zaszczytne I miejsce. Ponadto Dobrochna została Mistrzem Mitologii, ponieważ najlepiej spo¶ród wszystkich uczestników napisała konkursowy test. Serdeczne gratulacje dla laureatek!

  Hanna Manikowska
  1A W STRAŻY POŻARNEJ
  27.05.2015 r.

  >>GALERIA<<  PRZEDSZKOLAKI W NASZEJ SZKOLE
  27.05.2015 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  FINAŁ REJONU ORLIC-CUP
  26.05.2015 r.

  Na orliku przy Zespole Szkół w Opalenicy 26 maja zastał rozegramy Finał Rejonu Orlic-Cup 2015. W turnieju wystartowało 6 szkół. Nasza Reprezentacja wywalczyła III miejsce. Każdy uczestnik otrzymał od organizatora koszulki sportowe a drużyna pami±tkowy dyplom. Gratulujemy
  >>GALERIA<<  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ U-12 O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY SP-3 w ROGO¬NIE
  21.05.2015 r.

  Na orliku przy Szkole Podstawowej Nr-3 w RogoĽnie 21 maja odbył się TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ U-12 O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY SP-3 w ROGO¬NIE Do udziału w turnieju zastały zaproszone szkoły z Budzynia, Obornik, Murowanej Go¶liny, Go¶ciejewa i oczywi¶cie nasza szkoła. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjni okazali się chłopcy z SP-2 Oborniki odnosz±c wszystkie zwycięstwa. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Budzynia, a trzecie chłopcy z Murowanej Go¶liny. Na dalszych miejscach uplasowali się nasi piłkarze, którzy wyprzedzili w klasyfikacji końcowej rówie¶ników z Go¶ciejewa. Okazałe puchary oraz medale za trzy pierwsze miejsca uczestnicy turnieju otrzymali z r±k pani Dyrektor Iwony Rzańskej. Pami±tkowe medale otrzymali również pozostali uczestnicy turnieju. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek i ciepłe napoje. Zawody odbyły się w miłej atmosferze zachowuj±c wszelkie zasady fair play. Dyrektor szkoły i nauczyciele wf dziękuj± za przybycie a opiekunom za przygotowanie chłopców do turnieju. Widzimy się za rok.
  >>GALERIA<<  Puchar Burmistrza Miasta Chodzieży
  20.05.2015 r.

  W Chodzieży na orliku przy stadionie miejskim Polonii Chodzież 20 maja rozegrany został Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Miasta Chodzieży rocznik 2004. W mocno obsadzonym turnieju wzięły udział szkoły: SP-1 Chodzież, SP-2 Wronki, SP-3 RogoĽno, SP-2 W±growiec, SP-3 Złotów, SP Człuchów. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. Nasi chłopcy byli bezkonkurencyjni wygrywaj± wszystkie mecze. Z r±k pana Burmistrza otrzymali okazały puchar.
  Gratulujemy
  >>GALERIA<<  BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW
  19.05.2015 r.

  >>GALERIA<<  Gminny Konkurs Matematyczny
  14.05.2015 r.

  Uczeń naszej szkoły, Jakub Landowski zdobył I miejsce W Gminnym Konkursie Matematyczny, który 14 maja 2015 r. odbył się w Parkowie . Uczestniczyło w nim ł±cznie 19 uczniów klas 5 i 6 naszej gminy. Na poziomie klas szóstych najlepsz± okazała się uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 Martyna Staszewska. Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie w niezapominajkowej atmosferze. Gratulacje dla zwycięzcy !
  >>GALERIA<<

  Izabela Konewka
  WYCIECZKA KLASY 4A I 4C DO MNISZEK
  13.05.2015 r.

   &nbtest3klas3 maja 2015 roku uczniowie klasy 4a oraz 4c wraz z wychowawczyniami: pani± Renat± Piechowiak oraz pani± Hann± Manikowsk±, a także pani± Dorot± Zieniuk wybrali się na wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
       Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach pokazowych gin±cych zawodów. Odwiedzili¶my kuĽnię, warsztat bednarski, pszczelarza i szewca. Na moment na własnej skórze poczuli¶my jak ciężk± pracę wykonywały kiedy¶ praczki pior±ce na tarce. Cofnęli¶my się w czasie, kiedy znaleĽli¶my się w dawnym składzie kolonialnym, w którym można było kupić wszystko: przysłowiowe „mydło i powidło”. U mleczarza własnoręcznie wyprodukowali¶my ¶mietanę. Mieli¶my możliwo¶ć obejrzenia spichlerza oraz zasiedli¶my przy wspólnym stole w kuchni naszej prababci. Z wielkim zaciekawieniem dzieci słuchały opowie¶ci o dawnej szkole siedz±c w zupełnie innych ławkach od znanych im dobrze z naszej szkoły. Mogli¶my spróbować swoich sił podczas wyrobu ozdobnych wózeczków z wikliny. Wszyscy doskonale sobie poradzili z tym zadaniem i w nagrodę otrzymali własne prace do domu.
       Po licznych atrakcjach cała nasza grupa ze smakiem skonsumowała kiełbaski z ogniska oraz wypiła ciepł± herbatę.
       Około godziny 18 00 wycieczkowicze pełni wrażeń wrócili do RogoĽna. Tę wycieczkę zaliczamy do udanych!

  Hanna Manikowska

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  TURNIEJ DWÓJEK SIATKARSKICH O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
  12.05.2015 r.

  >>GALERIA<<  Finał Rejonu w Czwórboju LA
  11.05.2015 r.

  11 maja dziewczęta i chłopcy naszej szkoły reprezentowali nasz powiat w Finale Rejonu w Czwórboju LA w Kamieńcu. Reprezentacja dziewcz±t zajęła VI miejsce a chłopcy uplasowali się na IV miejscu. Gratulujemy

  KLASA 1A I 1D W POZNANIU
  06.05.2015 r.

  >>GALERIA<<  APEL Z OKAZJI 224. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
  04.05.2015 r.

  >>GALERIA<<  ZDROWE ¦NIADANIE W KLASIE 1A


  >>GALERIA<<


  Michał Łatka laureatem konkursu PANGEA
  29.04.2015 r.

       17 kwietnia w Warszawie odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea, który zgromadził najlepszych matematyków ze wszystkich typów szkół, pocz±wszy od szkół podstawowych po szkoły podadgimnazjalne. W kategorii Szkoła podstawowa: klasa 4 uczestniczyło w nim ł±cznie 148 uczniów z całej Polski, którzy w I etapie konkursu otrzymali najwyższ± ilo¶ć punktów. Michał Łatka z klasy 4c, który reprezentował nasz± szkołę zaj±ł wysokie 8 miejsce i znalazł się w¶ród 20 laureatów tego konkursu.
       Zadania, z którymi uczeń musiał się zmierzyć nie należały do łatwych, wymagały nie tylko szerokiej wiedzy i dużej sprawno¶ci rachunkowej, ale również rzadkiej u czwartoklasisty umiejętno¶ci modelowania matematycznego, analitycznego rozumowania i tworzenia strategii. Wiele zadań wykraczało też poza program nauczania klasy czwartej i niejeden szóstoklasista miałby problem z ich rozwi±zaniem. Michał został zaproszony na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się 27 maja w Uczelni Vistula w Warszawie.
  Serdeczne gratulacje i ogromne brawa za tak wspaniały wynik w konkursie !

  Izabela Konewka  VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
  29.04.2015 r.

       Martyna Magdziarz i Patrycja Urbańska, uczennice klas szóstych, osi±gnęły wielki sukces. Zostały laureatkami VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, który odbył się 7 marca 2015 roku w Poznaniu. 29 kwietnia w siedzibie ODN w Poznaniu odbyła się uroczysto¶ć wręczenia nagród. Gratulujemy laureatkom: Martynie i Patrycji !!!
  >>GALERIA<<

  Piechowiak Renata  DZIEŃ ZIEMI 2015
  27.04.2015 r.

  >>GALERIA<<


  BIEGI PRZEŁAJOWE
  24.04.2015 r.
  W parku przy starej plaży w RogoĽnie odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe. W kat. dziewcz±t rocznik 2003 i mł. I miejsce zajęła Katarzyna Pierwoła, Weronika Skalska. W kat. chłopców rocznik 2003 i mł. I miejsce zaj±ł Kacper Szczurek a III m. Kacper Rogiński. W kat. dz. rocznik 2002 I m. zdobyła Martyna Magdziarz, II m. Partycja Urbańska a III m. Patrycja Bartczak.
  Wszystkim uczniom, którzy godnie reprezentowali nasz± szkołę dziękujemy i życzymy im dalszych sukcesów z zbijaj±cych się zawodach i turniejach.
  >>GALERIA<<


  XI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS IV-VI
  23.04.2015 r.


  Dnia 23 kwietnia 2015 roku w naszej szkole go¶cili¶my uczniów klas czwartych, pi±tych i szóstych szkół podstawowych wraz z opiekunami na XI już Gminnym Konkursie Ortograficznym. Jak co roku uczniowie pisali dyktando oraz wypełniali test ortograficzny. Za te zadania mogli otrzymać 50 pkt. Warto dodać, że uczestnicy rywalizowali ze sob± na poziomie klas czwartych, pi±tych oraz szóstych.
  A oto wyniki naszego konkursu.

  KLASY CZWARTE
  I MIEJSCE – KATARZYNA MIKOŁOWICZ (SP3)
  II MIEJSCE – PIOTR SZEWCZYK (SP2)
  III MIEJSCE – MICHAŁ ŁATKA (SP3)


  KLASY PIˇTE
  I MIEJSCE – DOBROCHNA MARCHWIAK (SP3)
  II MIEJSCE – KLAUDIA MAJIK (SP2)
  III MIEJSCE – MICHAŁ JANKOWIAK (BUDZISZEWKO)

  KLASY SZÓSTE
  I MIEJSCE – WERONIKA BERTRANDT (SP2)
  II MIEJSCE – MARTA STASZEWSKA (SP2)
  III MIEJSCE – MONIKA KOWALSKA (BUDZISZEWKO)

  Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w zmaganiach konkursowych, a zwycięzcom gratulujemy miejsc na podium oraz wspaniałych umiejętno¶ci ortograficznych. Szczególne podziękowania kierujemy także do nauczycieli wchodz±cych w skład komisji konkursowej.

  Hanna Manikowska

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<


  Finał Konkursu Matematycznego PANGEA
  Warszawa 17.04.2015 r.

       W dniu 17 kwietnia wczesnym rankiem wraz z rodzicami wyruszyłem w kierunku Warszawy, aby po raz pierwszy spróbować swoich sił w finale Konkursu Matematycznego „Pangea”.
       Około godz. 10 pokonuj±c ponad 300 km dotarli¶my na Uczelnię Wyższ± Vistula w Warszawie, gdzie odbywał się finałowy etap konkursu. Po rejestracji i okazaniu legitymacji szkolnej zasiadłem w ogromnej auli po¶ród czwartoklasistów z całego kraju. Punktualnie o godz. 12.00 otrzymałem arkusz konkursowy, a organizatorzy poinformowali, że mam 90 minut na rozwi±zanie zadań. Ł±cznie było 30 zadań o zróżnicowanej ilo¶ci punktów: 3 punkty (zadania 1-10), 4 punkty (zadania 11-20) i 5 punktów (zadania 21-30). Po upływie godziny oddałem arkusz i wyszedłem z sali.
       Po ciężkich zmaganiach rodzice zabrali mnie do Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogłem odpocz±ć wpadaj±c w wir wspaniałych zjawisk nauki, których obejrzenie i do¶wiadczenie polecam wszystkim koleżankom i kolegom, ponieważ to niesamowite przeżycie.
       Na zakończenie pobytu w Warszawie mogłem z bliska zobaczyć i zwiedzić Pałac Kultury i Nauki oraz Dworzec Centralny. PóĽnym wieczorem, po długiej podróży wróciłem do domu, gdzie cierpliwie będę czekał na wyniki.

  Michał Łatka, kl. 4c

  >>GALERIA<<

  SPORT W TRÓJCE
  15.04.2015 r.

  W marcu i kwietniu uczniowie naszej szkoły brali udział w turniejach otwartych oraz w zawodach w ramach SZS. Dziewczęta i chłopcy odnie¶li wiele sukcesów sportowych. W marcu w RCK i S drużyna w składzie Ostrowska Konstancja, Maja Krawczyk, Zuzanna Przybylska, Ostrowski Krzesimir, Andrzejewski Damian i Norbert Zwoliński wywalczyła III miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza miasta. Indywidualnie Maja Krawczyk zajęła II miejsce.
  Jak co roku nasza szkoła startuje w Pucharze Tymbarku w piłce nożnej. Po zdobyciu mistrzostwa powiatu chłopcy awansowali do Finału Województwa, który w tym roku odbył się w Grodzisku. Po wygraniu grupy nasi uczniowie spotkali się w ćwierćfinale z rówie¶nikami z Międzychodu, gdzie dopiero po rzutach karnych przegrali mecz Na 32 drużyny zostali sklasyfikowani na miejscach V-VIII.
  W otwartym Turnieju Kinder + Sport w piłkę siatkow± dziewczęta awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Wielkopolski trójek i czwórek siatkarskich. 15 kwietnia w SP-3 odbył się Turniej o Puchar Dyrektora szkoły w Piłkę Siatkow± dziewcz±t. Nasze dziewczęta nie miały sobie równych zajmuj±c I i II miejsce.
  Dziewczęta zdobyły również w ramach kalendarza sportowego mistrzostwo gminy i powiatu w piłce siatkowej. Na finale rejonu po dramatycznym finale nieznacznie uległy drużynie z Murowanej Go¶liny zdobywaj±c wicemistrzostwo rejonu.
  Nasza szkoła wystawiła drużynę do rozgrywek w piłkę koszykow±. Na półfinale rejonu Poznań Zach. W opalenicy wywalczyli¶my II miejsce i awansowali¶my do Finału Rejonu, gdzie zdobyli¶my IV miejsce. Wszystkim uczniom, którzy godnie reprezentowali nasz± szkołę dziękujemy i życzymy im dalszych sukcesów z zbijaj±cych się zawodach i turniejach.
  Na orliku przy naszej szkole 15 kwietnia został rozegrany turniej piłki nożnej ORLIK CUP 2015. W rozgrywkach, które odbyły się systemem każdy z każdym wystartowało 5 drużyn. Nasz± szkołę reprezentowały dwie drużyny złożone z uczniów klas IV-VI. Obie drużyny wygrały swoje mecze a w bezpo¶rednim pojedynku padł remis 1:1. Lepszym stosunkiem bramek 42 zdobyte 2 stracone wygrał zespół nr1, II miejsce zaj±ł zespół nr 2 zdobywaj±c 26 bramek a trac±c 1.

  Gratulujemy

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<

  SPRZˇTANIE ¦WIATA
  11.04.2015 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<


  Sukces Michała w Konkursie Matematycznym PANGEA
  07.04.2015 r.

        Michał Łatka, uczeń klasy 4c znalazł się w¶ród 150 najlepszych matematyków w Polsce w kategorii: Szkoła podstawowa: klasy 4, 5, 6 i został zakwalifikowany do etapu finałowego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea. Konkurs przeprowadzany jest obecnie w 17 krajach Europy, w Polsce jego organizatorami s± Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula w Warszawie.
        W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 3 marca brało udział 17 uczniów z klas 4-6 naszej szkoły. Uczestnicy rozwi±zywali test składaj±cy się z 15 zadań podzielonych na trzy grupy punktowe (po 5 zadań za 3 pkt., 4 pkt. i 5pkt), za który można było uzyskać ł±cznie 60 punktów.
  Michał okazał się bezkonkurencyjny, uzyskał 52,5 pkt. i jako jedyny dostał się do finału, który odbędzie się 17 kwietnia br. w Warszawie.
        Z klas pi±tych najlepiej napisała Dobrochna Marchwiak z kl.5a, a spo¶ród szóstoklasistów Martyna Magdziarz z kl.6a.
  Gratulujemy zwycięzcom, a za Michała mocno trzymamy kciuki w etapie finałowym!!!

  Izabela Konewka


  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015
  01.04.2015 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<


  MISTERIUM 2015
  31.03.2015 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<


  Powitanie wiosny przez przedszkolaków
  20.03.2015 r.

  20 marca w piękny słoneczny dzień dzieci z oddziału przedszkolnego udały się na długi spacer w poszukiwaniu wiosny, obserwowali¶my kwitn±ce kwiaty, krzewy i drzewa. Byli¶my także ¶wiadkami zaćmienia słońca. Pożegnali¶my pani± zimę symboliczn± marzann± wykonan± przez dzieci z grupy 0b i panie Kingę Rodowsk± i Kamilę Sobańsk±.


  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I TRÓJECZKI 2015
  20.03.2015 r.

  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<
  >>GALERIA<<  MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "KANGUR"
  19.03.2015 r.


  >>GALERIA<<  „Wszystkie kolory ¶wiata”


  W listopadzie 2014 roku nasza szkoła zgłosiła chęć przyst±pienia do kolejnej edycji projektu „Wszystkie kolory ¶wiata”. Po otrzymaniu materiałów rozpowszechnili¶my je na terenie szkoły i wywiesili¶my cele akcji na specjalnej tablicy dotycz±cej tylko wiadomo¶ci z UNICEF. Zgodnie z harmonogramem nauczyciele prowadzili cykl zajęć, których celem było u¶wiadamianie dzieci, że pomaganie może być przyjemne i wi±zać się z pozytywnymi emocjami. Zorganizowali¶my specjalne przedstawienie (montaż słowno-muzyczny oraz pokaz slajdów) po¶więcone problemom dzieci z Sudanu Południowego. Omówili¶my sposób szycia laleczek i przygotowali¶my szablony. Chętni uczniowie z każdej klasy uszyli laleczki, które nie były zwykłymi szmacianymi lalkami – stały się symbolem pomocy. Każdy sam decydował jakiego kraju reprezentantem jest jego laleczka, jaki ma kolor skóry, jak jest ubrana i jakie nosi imię. W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie, ciocie. Dzięki tej współpracy powstało ponad 67 dzieł sztuki, które zostały zlicytowane w styczniu podczas Baliku Karnawałowego oraz noworocznego spotkania emerytowanych nauczycieli. Zebrali¶my 1035,00 złotych. Przyst±piliśmy do konkursu na najbardziej oryginaln± laleczkę. Spo¶ród wielu wspaniałych i oryginalnych laleczek, wybrali¶my SIKO z Grenlandii, któr± zgłosili¶my do konkursu. Nagrod± jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie WSZYSTKIE KOLORY ¦WIATA między 10.03.2015r. (od godz. 11.00) – 16.03.2015r. (do godz. 11.00). W specjalnie przygotowanej galerii zdjęć umieszczane s± zdjęcia nadesłanych na konkurs laleczek, a użytkownicy i fani UNICEF-u będ± oddawali głosy na swoj± ulubiona laleczkę, klikaj±c pod jej zdjęciem ,,lubię to''. Wygra lalka, która zbierze najwięcej takich głosów. Wyniki konkursu zostan± opublikowane 17 marca 2015r.. Zapraszamy do oddawania głosów na nasz± laleczkę (szukamy nazwy szkoły)!

  GŁOSUJ!


  Uroczysto¶ć Pasowania na Czytelnika Szkolnej Biblioteki
  11. 02. 2015r.

        W dniu 11 lutego 2015r. w bibliotece SP 3 odbyło się Uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Uczniowie klas I przybyli najpierw do bibliotecznego Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie otrzymali istotne informacje na temat biblioteki, księgozbioru oraz zasad wypożyczania i zwracania ksi±żek. Dzieci zadawały pytania dotycz±ce komputeryzacji biblioteki, pracy bibliotekarzy, ilo¶ci ksi±żek i czasu ich wypożyczenia. Następnie wszyscy udali się do wypożyczalni gdzie nast±piła prezentacja księgozbioru, do którego dzieci maj± wolny dostęp. Wreszcie nast±pił moment najbardziej oczekiwanego ¶lubowania i pasowania na czytelnika. Każdy uczeń z osobna za pomoc± olbrzymiego pióra został pasowany przez uczennice Aktywu Bibliotecznego na pełnoprawnego czytelnika szkolnej biblioteki. Na pami±tkę tego wydarzenia dzieci otrzymały ksi±żeczki z tekstem ¶lubowania oraz Karty Czytelnika, dzięki którym mog± wypożyczać komputerowo ksi±żki.
  Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do częstego wypożyczania ksi±żek!
  >>GALERIA <<

  BIBLIOTEKARZE
  Podsumowanie konkursu ,,Aktywna szkoła-aktywny uczeń


  >>Podsumowanie<<
  >>Zadanie 1<<  >>Zadanie 2<<

  >>Zadanie 3<<
  >>Zadanie 4<<
  >>Zadanie 5<<
  >>Zadanie 6<<

  >>Zadanie 7<<
  >>Zadanie 8<<
  >>Zadanie 9<<

  >>Zadanie 10<<  Spotkanie z lekarzem
  02. 02. 2015r.

       Dnia 2 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie z lekarzem medycyny sportu panem Markiem Nowakiem. Nasz go¶ć przeprowadził z uczniami pogadankę dotycz±c± bezpieczeństwa w sporcie. U¶wiadomił uczniom, że sport to zdrowie, energia i mnóstwo rado¶ci, dopóki będziemy przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Każda dyscyplina sportowa, uprawiana nieumiejętnie, może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Dzieci dowiedziały się również, czym zajmuje się medycyna sportu, kto powinien korzystać z porad i badań, co to jest odporno¶ć i jakie s± sposoby na jej wzmocnienie oraz jak sportowiec powinien chronić się przed urazami. Na zakończenie odbyły się krótkie ćwiczenia przypominaj±ce jak prawidłowo należy wezwać pomoc.

  Magdalena Hajt

  >>GALERIA <<  Spotkanie ze sportowcem
  26. 01. 2015r.

        Dnia 26 stycznia 2015 r. do naszej szkoły zawitał niezwykły go¶ć pan Jerzy Gendek, o którym w ramach projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan sze¶cioosobowa grupa uczniów z klasy V a przygotowuje biogram. Pan Gendek jest znanym w RogoĽnie sportowcem, startuj±cym w triathlonie i quadrathlonie. Uprawianie sportów wytrzymało¶ciowych jest jego pasj±, której po¶więcił się całkowicie. Uczestniczył w maratonach i wielu zawodach, osi±gaj±c niejednokrotnie miejsca medalowe w swojej kategorii wiekowej. Jego po¶więcenie i wytrwało¶ć spowodowały o wyborze tej postaci i zaproszeniu jej do naszej szkoły. Nasz go¶ć opowiadał o pocz±tkach swej przygody ze sportem, sukcesach i porażkach, pokazał uczniom swoje dyplomy, medale, puchary. Wyja¶nił co to jest quadrathlon, jakie dyscypliny wchodz± w jego skład, jak należy bezpiecznie je uprawiać. Uczniowie mieli też okazję obejrzeć sprzęt potrzebny do uprawiania kajakarstwa i pływania. Wszyscy słuchali jego opowie¶ci z wielkim zainteresowaniem, zadano dużo pytań, na które pan Gendek chętnie odpowiadał.
        Zachęcamy wszystkich do czynnego uprawiania sportu i równie wysokich osi±gnięć.

  Magdalena Hajt

  >>GALERIA <<  Dziń Babci i Dziadka w klasie 1a
  23. 01. 2015r.

  Dzień Babci i Dziadka w klasie 1a

  „Rola II ¶niadania”
  22. 01. 2015r.

        Uczniowie klasy VI a mieli niecodzienn± lekcję wychowawcz±, jej tematem było II ¶niadanie. Na zajęciach dowiedzieli się: jak ważne jest spożywanie w szkole drugiego ¶niadania, z czego powinno się ono składać. Następnie w grupach musieli ułożyć dla siebie zestaw ¶niadaniowy oraz listę zakupów, z których posiłek przygotuj±. Kolejnym zadaniem było pój¶cie do pobliskiego marketu i zrobienie zakupów według sporz±dzonej przez siebie listy. Zadanie nie byłoby takie trudne, gdyby nie fakt, że otrzymali na te zakupy konkretn± kwotę, musieli więc wykazać się umiejętno¶ciami matematycznymi, gdyż towar powyżej przeznaczonej sumy był odkładany na półkę. Okazało się, że tylko jedna grupa temu sprostała, brawo za gospodarno¶ć. Po powrocie do szkoły z kupionych produktów przygotowywali dla siebie posiłek. Na stołach oprócz kanapek z ciemnego pieczywa nie zabrakło też owoców i jogurtów. ,,Zdrowo najedzeni'' mogli ruszyć zdobywać dalsz± wiedzę.

  Magdalena Hajt

  >>GALERIA <<  „¦więto Patrona Szkoły na sportowo”
  21. 01. 2015r.

        Dnia 21 stycznia 2015 r. w ramach obchodów ¦więta Patrona Szkoły w naszej szkole odbył się Dzień Ruchu. Na dwóch pierwszych godzinach 4-osobowe reprezentacje klas brały udział w te¶cie sprawno¶ci fizycznej opracowanym przez nauczycieli w-f Hannę Krzywonos i Wiesława JóĽwiaka. Wyniki testu zostały omówione a zwycięzcy nagrodzeni. Najlepsz± okazała się uczennica klasy V a K. Pierwoła, II miejsce zaj±ł M. Taurogiński z klasy VI a, III wynik uzyskał K. Szczurek z V c.
        Po te¶cie odbył się turniej sportowo-wiedzowy na poziomie klas. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętno¶ci ruchowe oraz wiedzę nt. naszego patrona, którym s± powstańcy wielkopolscy. Uczestnicy musieli m.in. odpowiedzieć na pytania zwi±zane z powstaniem wielkopolskim oraz histori± naszej szkoły, ułożyć puzzle przedstawiaj±ce pomnik ku czci powstańców. Konkurencje sportowe, w których uczniowie musieli się wykazać to: sztafety sprawno¶ciowe, wy¶cigi na wesoło, rzuty do kosza, przenoszenie piłki po kopercie. Rywalizacja była niezwykle zacięta ale cało¶ć przebiegała w wesołej atmosferze. Bezkonkurencyjne okazały się klasy: IV a, V a, VI a.
        Na szkolnych i klasowych gazetkach tym razem obok informacji o patronie znalazły się też tre¶ci zdrowotne. Uczniowie klas IV-VI wykonali gazetki nt. „Czy zdrowo żyjemy?”, a na korytarzu zorganizowano k±cik informacyjny, gdzie rozdawane były ulotki opracowane przez uczniów, z których można było się dowiedzieć np. jaka jest rola ruchu, czy jakie s± zasady prawidłowego żywienia.
        Podsumowaniem dnia był niecodzienny apel, na którym uczniowie obejrzeli m.in. film ,,Łomot po poznańsku'' opisuj±cy wydarzenia z powstania w samym Poznaniu oraz biogramy naszych Rogozińskich powstańców: W. Dutkiewicz oraz A. Biskupskiego opracowanych w zeszłym roku szkolnym przez uczniów klas V pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Zieniuk i M. Hajt w ramach projektu CDEW. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ich przeczytania na stronie www.encyklopedia wielkopolan.pl. Cało¶ć była przeplatana pie¶niami patriotycznymi wykonywanymi przez wszystkich uczniów. Dzień min±ł bardzo szybko, uczniowie mogli się przekonać, że można poł±czyć zajęcia ruchowe z „patriotycznym ¶więtowaniem”. Nad wszystkim czuwała Magdalena Hajt.

  Magdalena Hajt

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Balik 2015


  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Sondaż pt. "Jak dbać o swoj± kondycję fizyczn±, jak żyć i odżywiać się zdrowo?"


        W dniach od 8 do 12 grudnia 2014 r. w naszej szkole został przeprowadzony sondaż pt. „Jak dbać o swoj± kondycję fizyczn±, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Celem było zdiagnozowanie nawyków żywieniowych oraz aktywno¶ci fizycznej uczniów. Pytania sondażowe zostały ułożone przez nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego w formie ankiety . Zawierała ona w sumie 16 pytań, z których czę¶ć była otwarta a czę¶ć zamknięta. Sondaż polegał na wypełnianiu kwestionariusza przez ankieterów, którymi zostały uczennice z klasy VI podczas bezpo¶redniego wywiadu z losowo wybranymi uczniami z klas I – VI. W sumie wywiadu udzieliło 72 uczniów naszej szkoły. Sondaż cieszył się dużym zainteresowaniem w¶ród uczniów, którzy bardzo chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Ankiety poddano analizie a następnie sformułowano wnioski do dalszej pracy, które zostały umieszczone w prezentacji. Do jej obejrzenia zapraszamy.
  >>GALERIA <<


  Magdalena Hajt
  I miejsce dla Martyny Magdziarz w konkursie plastycznym „Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka”


        Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Dolina Wełny'' zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem ,,Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka''. Konkurs trwał od 8 wrze¶nia do 28 listopada. Miał on na celu zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim, rozwijanie zainteresowań historycznych, kształcenie zdolno¶ci plastycznych oraz promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodych twórców. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych. Nasz± szkołę reprezentowało kilkana¶cie prac plastycznych. W kategorii I – klasy IV – VI, zakwalifikowano 60 prac, z czego jury konkursowe przyznało I miejsce dla Martyny Magdziarz z naszej szkoły.
        Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się 21 stycznia o godzinie 12.00 w Gminnym O¶rodku Kultury w Damasławku! Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie, życz±c powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

  Aleksandra Kulupa

  >>GALERIA <<
 • SERDECZNE PODZIĘKOWANIA W IMIENIU MAJKI I JEJ RODZICÓW!

  JASEŁKA
  19. 12. 2014 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
  17. 12. 2014 r.

  >>GALERIA <<  Wyjazd do schroniska ,,Azorek''
  16. 12. 2014 r.

        We wtorek 16 grudnia wraz z pani± Izabel± Konewk±, Dorot± Zieniuk i Krystyn± ¦lusarczyk wybrali¶my się do schroniska „Azorek” mieszcz±cego się w Obornikach. Chętnych do wyjazdu było bardzo dużo, lecz tylko trzydzie¶ci trzy osoby mogły z nami jechać.
        Od paĽdziernika trwała zbiórka karmy dla piesków. Uczniowie bardzo się zaangażowali i dzięki nim zebrali¶my około 100 kg karmy. Gdy dojechali¶my na miejsce przywitał nas pan, który opiekował się psami w schronisku. Dzieci zadawały mu pytania dotycz±ce zwierz±t oraz pracy w schronisku, podchodziły do boksów i przygl±dały się pieskom. Gdy otrzymali¶my zgodę na wyprowadzenie psów wszyscy bardzo się ucieszyli. Po chwili cztery psy były oddane na jaki¶ czas w nasze ręce. Po przydzieleniu psów do danej klasy poszli¶my na spacer. Podczas wyprawy do lasu, obok ¶cieżki po której szli¶my pojawiła się locha z czterema młodymi. Na szczę¶cie zwierzęta tylko przechodziły i nie stało się nic złego. Gdy doszli¶my do brzegu Wełny postanowili¶my zawrócić. W czasie powrotu zauważyli¶my bł±kaj±cego się psa, którego zabrali¶my do schroniska. Na miejscu okazało się, że „nowo znaleziony” pies, który został przez nas nazwany „Kudłata” jest mieszkańcem schroniska. Psy, które wzięli¶my na spacer wróciły na wybieg i zaczęły bawić się z pozostałymi, które zostały w schronisku.
        Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, ale także smutni, ponieważ każdy miał swojego ulubieńca, z którym musiał się rozstać. Chciałabym bardzo, by pieski ze schroniska jak najszybciej znalazły dom, w którym pozostan± na stałe i będ± kochane.

  Katarzyna Pierwoła

  >>GALERIA <<  "Mikołajki dla Majki"
  13. 12. 2014 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Ksi±żki naszych marzeń


  Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Ksi±żki naszych marzeń". Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa. Konkurs polega na stworzeniu przez uczniów listy, max. 50 ksi±żek, które powinny znaleĽć się w bibliotece szkolnej i nakręceniu krótkiego filmu. Film konkursowy "Nakręceni na czytanie" przygotowała klasa VI B. Zachęcamy do ogl±dania, komentowania. Trzymajcie kciuki za filmowców z VI B.

  Kliknij i obejrzyj film pt. "Ksi±żki naszych marzeń"
  Mikołajki-apel
  06. 12. 2014 r.

  >>GALERIA <<  Mikołajki
  06. 12. 2014 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Z wizyt± w radiu „eska”
  02. 12. 2014 r.

  2 grudnia 2014 r. uczestnicy projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan pod opiek± nauczycieli Doroty Zieniuk i Magdaleny Hajt brali udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarza pracuj±cego w radiu „eska” w Pile. Zajęcia odbyły się w prawdziwym studiu radiowym, gdzie po krótkim wstępnie na temat zasad funkcjonowania radia uczniowie przeszli szybki kurs „Jak przeprowadzić wywiad?”. Układali pytania, zadawali je przez mikrofon a następnie zostawali poddani surowej ocenie dziennikarskiej. Wszyscy ¶wietnie się bawili wcielaj±c się w dziennikarza radiowego a przy tym wiele nauczyli. Zdobyte do¶wiadczenia zostan± wykorzystane podczas przeprowadzania wywiadów z bohaterami opracowywanych biogramów.

  Magdalena Hajt

  >>GALERIA <<  Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan


  W listopadzie ruszyła II edycja projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Grupa uczniów z klas V będzie opracowywała biogramy naszych lokalnych „bohaterów”. W zeszłym tygodniu 25 listopada 2014 r. uczestnicy projektu prezentowali swoich kandydatów. To wła¶nie spo¶ród nich „szkolna kapituła” wybrała 4 postacie. Oto one: Michał NiedĽwiedĽ, Jerzy Gendek, Władysława Lewandowska i Augustyn Smukalski. A już teraz zapraszamy do zapoznania się z biogramami bohaterów I edycji. S± to: Wojciecha Dutkiewicz, Stanisław Waliszewski, Korybalski, Antoni Biskupski. WejdĽ na stronę www.encyklopediawielkopolan.pl wpisz imię i nazwisko bohatera i czytaj.
  >>GALERIA <<

  Magdalena Hajt
  Dzień Pluszowego Misia
  25. 11. 2014 r.

  W dniu 25.11.2014 tradycyjnie w naszej szkole obchodzili¶my Dzień Pluszowego Misia. Biblioteka szkolna we współpracy ze ¶wietlic± szkoln± zorganizowała zabawę w „Podchody”. Dzieci poszukiwały misiowego skarbu. Droga do skarbu oznaczona była strzałkami, a zadaniem dzieci było szukanie i rozwi±zywanie zadań, które znajdowały się w specjalnych kopertach. Na samym końcu czekała miła dla oka i brzucha nagroda?
  >>GALERIA <<  Debata ,,Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramid± żywienia”
  21. 11. 2014 r.

        21 listopada 2014r. w naszej szkole w ramach Konkursu ,,Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń" odbyła się debata uczniowska ,,Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramid± żywienia". Najpierw uczniowie przygotowywali potrawy z polskich, sezonowych warzyw i owoców, które zostały zaprezentowane w k±ciku zdrowego żywienia. Kulinarne dzieła można było degustować w czasie przerw międzylekcyjnych.
        Następnie grupa uczniów pod kierunkiem p. Magdaleny Hajt zaprezentowała apel, na którym przestawione zostały podstawowe zasady prawidłowego odżywiania. Cało¶ć urozmaicały piosenki np. „Witaminki, witaminki”. Uczniowie nie tylko przypomnieli sobie jak zbudowana jest piramida żywienia ale także ¶wietnie się bawili przy wspólnym ¶piewie.
        Kolejnym punktem dnia były debaty przeprowadzone przez uczniów poszczególnych klas. Wielu uczniów mogło wykazać się w nich swoim talentem oratorskim. W sumie odbyło się 14 debat. Klasy młodsze wykonywały natomiast prace plastyczne polegaj±ce na namalowaniu na papierowych talerzach zdrowego posiłku zgodnie z piramid± żywienia.
        Ostatni± czę¶ci± spotkania był pokaz krótkiej prezentacji multimedialnej „Jak żyć zdrowo?” przygotowanej przez jedn± z uczennic klasy VI. Uczniowie mogli się z niej dowiedzieć, które produkty s± niezbędne przy wzro¶cie młodego człowieka, jakie jest zapotrzebowanie kaloryczne oraz jakie zagrożenie niesie stosowanie niewła¶ciwej diety. Na zakończenie spotkania, wszyscy uczniowie rozwi±zali test wiedzy z doboru i kaloryczno¶ci produktów.
        Dzień ten był efektywny, pozwolił nam wszystkim na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej na temat prawidłowego odżywiania się oraz zastosowanie jej w praktycznym działaniu.
  Życzymy wszystkim powodzenia i wytrwało¶ci w aktywnym działaniu!
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Pszczelarze w 1c
  17. 11. 2014 r.

  Dnia 17 listopada 2014r.w klasie 1c odbyła się lekcja, podczas której dzieci poznały pracę pszczelarza. Państwo Wańkowicz zaprezentowali strój pszczelarza i opowiedzieli na czym polega ich praca. Dzieci miały okazję spróbować prawdziwego miodu, miodowych ciasteczek oraz cukierków. Bardzo dziękujemy rodzicom – uczniowie i wychowawca klasy –Bernadeta Kubiak.
  >>GALERIA <<  IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,W HOŁDZIE OJCZY¬NIE''


  6 listopada 2014 roku uczennice naszej szkoły: Julia Fiedor oraz Marzena Just wzięły udział w konkursie poezji patriotycznej pt. ,,W hołdzie OjczyĽnie'', który odbył się w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka D±browskiego w RogoĽnie. Do konkursu o miano najlepszych recytatorów w gminie stanęli uczniowie z trzech poziomów wiekowych. Julia recytował wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem ,,Gawęda o miło¶ci ziemi ojczystej'', a Marzena zaprezentowała utwór Tadeusza Różewicza pod tytułem ,,Oblicze ojczyzny''. Swoj± recytacj± Julia wywalczyła pierwsze miejsce oraz zaszczytn± nagrodę publiczno¶ci. W nagrodę Julia odebrała zestaw gło¶ników, kamerę internetow± oraz pendrive’a. Uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczennice do konkursu przygotowała p. Aleksandra Kulupa.
  >>GALERIA <<  ,,Aktywna szkoła - aktywny uczeń"


        Nasza szkoła we wrze¶niu przyst±piła do ogólnopolskiego konkursu ,,Aktywna szkoła – aktywny uczeń''. Jego celem jest spopularyzowanie w¶ród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia w¶ród dzieci i młodzieży. Konkurs zostanie przeprowadzony od 8 wrze¶nia 2014r. do 31 stycznia 2015r. Szkoły, które wykonaj± zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymaj± tytuł „AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ” i dyplomy honorowe. Szkoły przystępuj±ce do konkursu przyjm± na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1'' do „10''. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodz± przedstawiciele organizatora konkursu.
        10 wrze¶nia 2014 r. w ramach konkursu psycholog PPP w RogoĽnie pani Ewa Kaizer poprowadziła spotkanie dla rodziców, którego głównym tematem było ,,Niedostosowanie społeczne dziecka, izolacja w grupie, agresja''. Pani psycholog zwróciła szczególn± uwagę na objawy społecznego niedostosowania takie jak: lękliwo¶ć, agresja, lenistwo, ucieczki , wagary, kłamstwa, itp., a więc formy zaburzenia zachowania. Rodzice poznali także przyczyny niedostosowania społecznego oraz nieprawidłowe postawy rodzicielskie.
        W paĽdzierniku zrealizowali¶my kolejne zadanie w ramach programu ,,Aktywna szkoła – aktywny uczeń'' obejmowało ono dwa konkursy: plastyczny i literacki p.t. ,,Sposób na ciekawy zdrowy wypoczynek''.
  Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów, prace były wykonane estetycznie oraz zgodnie z tematem. Cechowało je bogactwo i różnorodność technik wykonania. Zapraszamy do ich obejrzenia i przeczytania.


  Magdalena Hajt

  >>GALERIA <<  APEL Z OKAZJI 96 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI
  7.11. 2014 r.

  >>GALERIA <<  NA MECZU
  30. 10. 2014 r.

  >>GALERIA <<  MISTRZOSTWA W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM
  27.10.2014 r.

  W Sali gimnastycznej SP-2 obyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy RogoĽna w Drużynowym Tenisie Stołowym. W kategorii dziewcz±t Maja Krawczyk i Zuzanna Przybylska wywalczyły br±zowy medal. W kategorii chłopców Krzesimir Ostrowski i Damian Andrzejewski zdobyli br±zowy medal. Chłopcy zapewnili sobie awans do mistrzostw powiatu. Wszyscy uczestnicy otrzymali okazałe medale. Gratulujemy
  >>GALERIA <<  PASOWANIE NA UCZNIA
  22.10.2014 r.
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  PASOWANIE NA ZERÓWKOWICZA
  14.10.2014 r.

  Dnia 14/10/2014 w oddziałach zerowych wielkie ¶więto, wszystkie przedszkolaki zostały przez pani± dyrektor Iwonę Rzańsk± pasowane na zerówkowicza. Dzieci dumnie wypowiedziały słowa przysięgi przedszkolaka i zaprezentowały czę¶ć artystyczn±, były wierszyki i wesołe piosenki oraz ciepłe słowa pani dyrektor, która pochwaliła naszych zerówkowiczów i życzyła samych sukcesów. Czę¶c artystyczn± przygotowały wychowawczynie : grupy 0a pani Kinga Rodowska, grupy 0b pani Anna Weronika Jaworska.

  Kinga Rodowska

  >>GALERIA <<  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  14.10. 2014 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  Czytanie Zerówkowiczom
  09.10.2014 r.

  Dnia 09.10.2014r.(czwartek) Aktyw Biblioteczny szkoły SP3 w składzie: Dobrochna Marchwiak, Zofia KaĽmierczak, Sonia Zawadzka, Zuzanna Nowak, Nadia Landowska przeprowadził gło¶ne czytanie znanej i lubianej przez dzieci bajki o ,,Czerwonym kapturku''. Gdy starsze koleżanki czytały ksi±żkę na slajdach ukazywały się zdjęcia i opisy z czytanej bajki. Dzieci słuchały z ciekawo¶ci± i poprosiły o kolejne spotkanie.
  >>GALERIA <<  II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KL. V O PUCHAR BURMISTRZA ROGO¬NA
  08.10. 2014 r.

  Na Orliku przy SP-3 odbyła się II edycja o Puchar Burmistrza RogoĽna w Piłkę Nożn±. Do zmagań przyst±piła pięć szkół. Rozgrywki rozegrane zostały systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjni z kompletem zwycięstw okazali się uczniowie Trójki w składzie (Bartosz Zaranek- br., Jakub Paczesny- kpt, Mikołaj Rodak, Rafał Przybyłek, Gabriel Przybyłek, Cyprian Frasoński, Łukasz Stachowiak, Kruger Olaf, Norbert Kujawa, Norbert Zwoliński, Eryk Chrzanowski , Kacper Rogiński). II miejsce zajęli uczniowie z Parkowa, III z Prusiec, IV z Budziszewka, V z SP-2. Każda drużyna otrzymała z r±k Pana Burmistrza i jego zastępcy okazałe puchary, a trzy najlepsze drużyny również medale. Puchary i medale dla drużyn oraz pyszne drożdżówki zostały ufundowane prze Urz±d Miejski. Organizatorzy dziękuj± wszystkim opiekunom za przygotowanie podopiecznych do turnieju, a uczniom za postawę fair play. Nauczyciele WF dziękuj± Panu Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi za przybycie na turniej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

  Nauczyciele WF

  >>GALERIA <<  Pokaz tańca
  25.09.2014 r.

  >>GALERIA <<  BRˇZOWI MEDALI¦CI POWIATOWYCH SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH


  25 wrze¶nia na terenie parku w Zespole Szkół w Objezierzu odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe. Nasi uczniowie w składzie (Martyna Magdziarz, Katarzyna Pierwoła, Patrycja Urbańska, Matra Pilarska, Natalia Łukaszyk, Weronika Skalska, Kinga Sudoł, Michał Ostański, Kamil Walicki, Kacper Szczurek, Michał Piotr, Marcel Złoch, Filip Krolczyk, Kajetan Szymski) wywalczyli br±zowy medal.  APEL ,,SPRZˇTANIE ¦WIATA - POLSKA 2014''
  19.09.2014 r.

        W dniu 19 wrze¶nia w naszej szkole odbył się apel z okazji 21 edycji akcji „Sprz±tanie ¶wiata – Polska”. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Turysto! Szanuj ¦rodowisko!”. Promujemy więc „nie¶miecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialn± turystykę!

       Inicjatorem apelu był szkolne kółko ekologiczne pod kierunkiem p. Magdaleny Hajt. Głównym celem kampanii było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego człowieka na ¶rodowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i ich segregowanie.

       Nasi szkolni ekolodzy zachęcali do selektywnej zbiórki odpadów w niecodzienny sposób a mianowicie zaprezentowali znane nam wiersze jak „Paweł i Gaweł” czy „Kaczka dziwaczka” w wersji przerobionej – ekologicznej a zarazem humorystycznej. W zabawny sposób została także przedstawiona antyekologiczna satyra o trzech agentach t.j. Detergencik, Smrodek i Szlamik. Cało¶ć była przeplatana piosenkami, z których jak zwykle największym przebojem okazał się utwór „Do kosza”. Ważnym elementem przedstawienia było przypomnienie zasad postępowania z różnego rodzaju odpadami i wyrzucaniu ich do odpowiednich pojemników.


  Pojemnik niebieski -papier

  Pojemnik biały -szkło

  Pojemnik zielony - szkło kolorowe

  Pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale

  Pojemnik czerwony puszki, a baterie tylko do specjalnych pojemników.

  Mamy nadzieję, że wszyscy zrozumieli, że tylko w ten sposób można walczyć o czyste lasy, podwórka, drogi, place zabaw.


  >>GALERIA <<

  Magdalena Hajt
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
  01.09.2014 r.

  >>GALERIA <<
  >>GALERIA <<  >>Rok szkolny 2013/2014 <<
  >>Rok szkolny 2012/2013 <<
  >>Rok szkolny 2011/2012 <<
  >>Rok szkolny 2010/2011 <<
  >>Rok szkolny 2009/2010 <<
  >>Rok szkolny 2008/2009 <<
  >>Rok szkolny 2007/2008 <<
  >>Rok szkolny 2006/2007 <<